gradient-horizontal

Ouderacademy

Oudercursus geïnspireerd vanuit de vrije school pedagogie

Aanbieder
De cursus wordt aangeboden door de school en gegeven door Helga van Muijen en Moniek Terlouw, de intern begeleiders.

Moniek Terlouw
Moniek Terlouw is orthopedagoog.
Ze volgde zelf 12 jaar vrije schoolonderwijs. Ze was werkzaam op de Tobiasschool en bij de begeleidingsdienst voor Vrije scholen en gaf les op Helicon (vrije school pabo).
Sinds tien jaar werkt ze als intern begeleider op vrije scholen.

Helga van Muijen
Helga van Muijen is pedagoog en onderwijskundige.
Ze heeft gewerkt als peuterjuffie en vakleerkracht handvaardigheid bij Christoffeltje en Vrije School Raphael. Als docente en zelfstandig trainer heeft zij ook ervaring opgedaan in de volwasseneneducatie op het gebied van de zgn. ‘soft skills’. Als intern begeleider is zij sinds drie jaar weer verbonden aan Vrijeschool Almere.

Inhoudelijk
We bieden een cursus voor ouders van vrijeschoolleerlingen die zich meer willen verdiepen in de achtergronden van de school en de antroposofie en die met andere ouders willen uitwisselen over opvoedingsvragen in deze tijd.

Thema’s die aan bod komen

Eerste en tweede bijeenkomst:
De antroposofische visie op opvoeding en ontwikkeling van kinderen: spiritualiteit, reïncarnatie, de wisselwerking tussen materie en geest.

Derde en vierde bijeenkomst:
Opvoeden van de zintuigen, grenzen stellen, hoog sensitieve kinderen.

Vijfde en zesde keer:
Uitdagingen voor ouders in deze tijd.

Doelgroep
Ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

De cursus is een verdieping van de cursus die in maart/april 2017 is aangeboden, maar is ook open voor nieuwe deelnemers.

Organisatorisch
De cursus wordt gegeven op 6 maandagavonden in september en oktober 2017:

11, 18 en 25  september en 2, 9 en 16 oktober.

19.30 inloop, 19.45 uur (exact) aanvang. 21.45 afsluiting

Kosten
Kosten voor de gehele cursus: € 60,-

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner