filler-hero2

Praktische informatie

Informatie over de activiteiten:

Voor informatie over de activiteiten: kijk in het activiteteitenoverzicht hiernaast. Als u op de titel van een activiteit klikt komt u op de betreffende pagina.
Of bel Gérard Pillen op dinsdag of donderdag: 06 2890 5955. 

Inschrijven kinderen:

Door het inschrijfformulier  af te geven aan de ‘mobiele infobalie’ op dinsdag- en donderdagochtenden, of het te mailen naar bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl. Het formulier is te vinden onder dit deze informatie en aan de mobiele informatiebalie. Inschrijven kan vanaf vrijdag 2 september.

Inschrijven volwassenen:
Bij Gérard Pillen aan de mobiele informatiebalie, op dinsdag- en donderdag rond 08.30 uur op het plein voor de Vrijeschool , of via een mail met naam en activiteit naar bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl.

Betalen:
Afhankelijk van de activiteit bij de aanbieder of bij activiteitencoördinator Gérard Pillen, vóór aanvang van de activiteit, tenzij anders aangegeven.
Bij de activiteitencoördinator:
* Bij voorkeur  door overschrijving op rekening NL46 TRIO 0391 1233 86 t.n.v. Brede Vrijeschool Almere.
Bij betaling graag per activiteit de naam van de deelnemer en de projectcode vermelden, zie hiervoor de betreffende pagina in het overzicht hiernaast.
* Contant aan de informatiebalie (PIN-betaling is niet meer mogelijk).

Activiteiten te duur: 

Minder draagkrachtige ouders, voor wie de deelnamekosten aan Brede Vrijeschool activiteiten te hoog zijn, kunnen contact opnemen met de coördinator voor een aangepaste prijs.

Locaties:

De activiteiten vinden doorgaans plaats in een gebouw van één van de partnerorganisaties van Brede Vrijeschool Almere:
Vrijeschool Raphaël, Lierstraat 7, De Lentemorgen, Lierstraat 11, De Lichtvleugel, Lierstraat 1, of een (buiten)locatie in de buurt.

Verzamelen voor aanvang:
*  kleuters van Vrijeschool Raphaël en klas 1:  worden opgehaald in de klas.
* Kinderen van klas 2 t/m 6 en kinderen van andere scholen verzamelen rustig in de hal van Vrijeschool Raphaël.

Inschrijfformulieren:
Het PDF-formulier printen, invullen en afgeven aan Gérard.
* Het DOCX-formulier op de computer invullen, opslaan en mailen naar bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl.

Deelnemers- Inschrijfformulier algemeen voor activiteiten Brede Vrijeschool.doc

Deelnemers - Inschrijfformulier algemeen voor activiteiten Brede Vrijeschool.pdf

Logo_bredevrijeschool_highres_ls

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner