Voetbaltechnieken

 

Van de activiteitencoördinator

Er bestaan in onze stad vele mogelijkheden om te voetballen. Toch wordt me af en toe gevraagd om ook eens voetbal in mijn aanbod op te nemen. Bij deze!

Over de aanbieder

Niels van der Steen is een van de 'combinatiefunctionarissen' die invulling geeft aan het gemeentelijk beleid 'Heel Almere in Beweging', met als specialisme de Balsporten:
Voetbal, Hockey, Cricket, Rugby en American Footbal.
Informatie over het complete aanbod van 'Heel Almere in Beweging' is te vinden op: https://www.deschoor.nl/html/index.php?paginaID=11754.

 

Over de activiteit

Het doel van de buitenschoolse activiteiten is 'leeringe ende vermaeck': plezier hebben, maar ook iets leren. Bijvoorkeur iets extra's, dat de kinderen niet binnenschools krijgen aangeboden.

Daarom omvat deze activiteit drie onderdelen: technieken aanleren, deze oefenen, en deze toepassen in partijtjes.

Let op: wel spelen in de voetbalkooi, dus op stoeptegels. Daarom zijn 'kicksen' niet welkom, maar ook geen slippers of sandalen. Er wordt gespeeld op dichte (sport)schoenen.

 


Praktische informatie

Activiteitenperiode van zomer- tot herfstvakantie

Naam:          Voetbaltechnieken

Wat:              Technieken leren en oefenen en partijtjes spelen

Voor:             Klas 1, 2 en 3 (ander scholen: groep 3, 4 en 5)

Door:             Heel Almere in Beweging | Niels van der Steen

Hoe vaak:      Serie van 3 keer

Wanneer:      Op de donderdagen 3, 10 en 17 oktober

Hoe laat:       Van 14.15 tot 15.15 uur

Waar:            De voetbalkooi naast de Vrijeschool/Lichtvleugel

Prijs:             Gratis dankzij een subsidieregeling van de gemeente Almere

Inschrijven:   Bij de activiteitencoördinator d.m.v. het inschrijfformulier.
Zie pagina ‘Algemene informatie Bredeschool activiteiten’.
Inschrijving is pas definitief na betaling.
Bij over-intekening geldt: wie betaald heeft vóór 12 september gaat voor.

Betalen:        Uitsluitend d.m.v. overmaking op Rekening NL46 TRIO 0391 1233 86 van Brede Vrijeschool Almere onder vermelding van naam kind en projectcode.

Projectcode:  19-20-1-VOETBALLEN

Overig:          Minimaal 8, maximaal 20 deelnemende kinderen
Deelnemende 1e klassers worden opgehaald bij de leerkracht aan de voordeur.
De ander kinderen gaan zelfstandig naar de voordeur en sluiten daar aan.
Let op: tijdens de lessen geen kicksen, maar wél dichte schoenen dragen!

Logo_bredevrijeschool_highres_ls