Het Leerplan

Klas 5

Nadat in de vierde klas de scheiding tussen het ik en de wereld bij veel kinderen voor onrust zorgde, keert in de loop van de vijfde klas over het algemeen de rust en harmonie weer terug. Het vermogen om meer onbevangen en objectief naar de wereld te kijken is gegroeid en ook fysiek kan de vijfdeklasser meer in evenwicht komen.

Vertelstof

De Griekse mythologie vormt de vertelstof voor de vijfde klas. De vertalen kennen het kenmerk dat mythologie overgaat in historie. De mythologische mens wordt steeds meer aardeburger; een proces dat parallel loopt met de psychische ontwikkeling van de vijfdeklasser. Het intuïtieve weten, door de goden geleid, moet steeds meer wijken voor het zelfstandig denken.

Taal

Het kunnen spreken en schrijven in verschillende tijdsvormen waarmee in de vierde klas een begin werd gemaakt, wordt voortgezet. Bij de grammatica worden ook bedrijvende en lijdende vorm, directe en indirecte reden en de trappen van vergelijking behandeld. Het benoemen van woordsoorten wordt verder geoefend en bij spelling, interpunctie en zinsbouw worden de regels opgehaald, uitgebreid en geleerd.

Rekenen

In de vijfde klas wordt het rekenen met breuken uitgebreid. De tiendelige breuken worden geïntroduceerd. Er wordt gerekend met cijfers achter de komma en in relatie hiermee komt het geldrekenen opnieuw aan de orde en wordt de systematiek van het metrieke stelsel zichtbaar gemaakt.

Aardrijkskunde

Door producten, die we dagelijks nodig hebben om ons te voeden, te kleden, te wonen en te werken, van grondstof tot eindproduct te volgen, krijgt het kind besef van de hoeveelheid die daarbij komt kijken. Verder wordt in de vijfde klas een grote verbindingsweg behandeld. We beleven hiermee hoe de mensen in de verschillende gebieden leven en werken. De oriëntatie op kaarten wordt vanuit Nederland uitgebreid tot Europa.

Geschiedenis

De geschiedenis is de biografie van de mensheid. In de geschiedenisperiode in de vijfde klas behandelen we de oude culturen van India, Perzië, Babylonië en Egypte. Door het vertellen van verhalen en het leren van teksten uit de oude culturen en deze te reciteren, beleven de kinderen hoe anders het bewustzijn in die oude tijden was en hoe dit zich ontwikkelde. In een tweede geschiedenisperiode komt de Griekse cultuur aan bod.

Plantkunde

De planten worden in de plantkundeperiode gezien in samenhang met aarde, water, licht en warmte. De leerkracht kan er voor kiezen om  naast de plantkundeperiode ook nog een dierkundeperiode te geven over bijvoorbeeld de vogelwereld. Zowel dier- als plantkunde kan aanleiding zijn tot het maken van werkstukken.

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner