Onze organisatie

Medezeggenschapsraad

In het kader van de medezeggenschap is er op school een medezeggenschapsraad bestaande uit een ouder- en uit een personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de   school te bevorderen en is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden. Daarnaast heeft de raad een aantal bevoegdheden welke bij wet zijn vastgesteld. U kunt contact maken met de MR door een mail te sturen naar: MR@vrijeschool-almere.nl.

 

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner