Ons onderwijs

Uw kind onze zorg

Zorg voor leerlingen is een vanzelfsprekende zaak voor onze school. Wij willen de kinderen die ons toevertrouwd zijn een zo goed mogelijke zorg bieden. Daartoe hebben wij instrumenten ter beschikking, die gebruikt worden om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. De school wil uitdrukkelijk de ontwikkeling van het gehele kind in beeld brengen.

Door de leerresultaten van de kinderen geregeld te toetsen ontstaat zicht op de bereikte leerresultaten van ieder kind en kunnen waar nodig extra maatregelen genomen worden om de ontwikkeling van kinderen op dit gebied te bevorderen.

In oudergesprekken en kinderbesprekingen staat de gehele ontwikkeling van het kind centraal. Deze overleggen kunnen leiden tot maatregelen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Organisatie van de leerlingenzorg

In het document 'Organisatie van de leerlingenzorg' kunt u lezen hoe de zorg bij ons op school in vormgegeven.

Organisatie van de leerlingzorg

Meer informatie over de zorg bij ons op school vindt u in onze Schoolgids 2023-2024

School ondersteuningsplan (SOP)

In het School ondersteuningsplan leest u welke mogelijkheden de Vrijeschool Almere heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Onze leer- krachten leggen jaarlijks vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

School ondersteuningsplan 2023-2024

https://www.vrijeschool-almere.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon.png

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner