Onze organisatie

Schoolbestuur

Brede Vrijeschool Raphaël is een stichting. Het bestuur is het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de school. Het bestuur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de school door delegatie overgedragen aan de schoolleider.

Het bestuur bestaat uit:

Marja van Someren- Voorzitter (Dagelijks bestuur)
Jeroen Botter- Secretaris (Dagelijks bestuur)
Jorrit Elsinga- Huisvesting
Marcel Nieuwpoort- Penningmeester
Anne van Muijen- Toezichthouders

favicon