gradient-horizontal

Aanmeldprocedure

Wij kunnen ons voorstellen dat u naast alle informatie die u op deze website wordt aangeboden, ook nog graag eens komt kijken en sfeer proeven. Hiervoor worden regelmatig informatiemomenten aangeboden. Op deze informatiemomenten kunt u geheel vrijblijvend uitgebreider kennis met onze school en ons onderwijs maken. Klikt u op de onderstaande link voor data en info over deze informatiemomenten:

Informatiemomenten in schooljaar 2018 - 2019

Inschrijven voor de Vrijeschool Almere kan tot nader bericht alleen voor locatie Muziekwijk volgens de gebruikelijke procedure. Wanneer de nieuwe school in Oosterwold er definitief gaat komen, dan zullen we naar de aanmeldprocedure gaan kijken [Vrijeschool Oosterwold]

Plaatsing kleuters

Wanneer u na het bezoeken van een van de informatieochtenden helemaal overtuigd bent dat deze school de beste plek voor uw kind is dan kunt u dit kenbaar maken door het Aanmeldformulier, dat u deze ochtend krijgt, in te vullen en bij ons in te leveren.

Bij het toewijzen van plekken houden wij rekening met een aantal voorrangsregels:

* Uw kind heeft reeds een broer en/of zus op onze school
* Uw kind gaat reeds naar een van de peuterspeelzalen van de stichting Vrije Peuterspeelzalen,
* Uw kind gaat reeds naar een van onze brede schoolpartners of anderszins verbonden kinderopvang (zoals Lentemorgen, Krullevaartje en Kyra).
* U bent medewerker bij ons op school

De toewijzing van plaatsen zal steeds voor het opvolgende schooljaar zijn. Dus in 2016-2017 wijzen wij toe voor 2017-2018 enz. eerder aanmelden kan wel maar hier zullen verder geen rechten aan ontleend kunnen worden en zal pas meegenomen worden in het jaar voorafgaand aan het jaar van start. Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn zullen wij loten.

Wordt uw kind vóór 1 augustus 2017 4 jaar (ook als uw kind pas na de zomervakantie zal starten)? Dan kunnen wij uw kind alleen plaatsen als er bij "plaatsbeschikbaarheid" nog plekken in de kleuterklas vermeld staan. Het toewijzen van de plekken voor schooljaar 2016-2017 heeft reeds plaatsgevonden.

LET OP! Het toewijzen van een plek betekent dat er een plek voor uw kind is gereserveerd. Dit is nog geen definitieve plaatsing. De definitieve plaatsing zal pas na het ontvangst van de inschrijfpapieren zijn. De inschrijfpapieren krijgt u van ons toegestuurd zodra er een plek aan uw kind is toegewezen. U heeft dan 2 weken de tijd om de papieren ingevuld weer in te leveren.

Plaatsing zij-instroom

Volgt uw kind reeds onderwijs en overweegt u uw kind over te plaatsen naar onze school? Dan is het belangrijk dat u de volgende informatie goed leest:

Instromen van kinderen die elders onderwijs volgen (groep 1 t/m groep 8) vindt in principe alleen plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar (met uitzondering van verhuizingen). Wanneer u interesse heeft om uw kind over te plaatsen dan kunt u uw kind(eren) gedurende het lopende schooljaar wel aanmelden, tot 6 weken voor het einde van het schooljaar. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Onder het kopje "plaatsbeschikbaarheid" kunt u zien in welke klassen er nog een plek beschikbaar is voor instroom. Deze gegevens worden direct aangepast zodra er een wijziging plaatsvindt. De informatie die er staat is dus actueel. Controleer, alsvorens contact op te nemen voor een afspraak, of er nog plaatsen in de gewenste klas beschikbaar zijn.

Indien er plek is in de klas waar u uw kind geplaatst wilt hebben dan vragen wij u een bericht te sturen aan info@vrijeschool-almere.nl waarin u aangeeft interesse te hebben en voor welke klas dat zal zijn. Wij zullen u dan een "interesseformulier" toesturen zodat wij al uw  contactgegevens hebben en u kunnen benaderen voor een kennismakingsgesprek. Aanvragen voor zij-instroomplekken worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Een zij-instroomprocedure kan 6 tot maximaal 10 weken in beslag nemen. Tijdens de procedure nemen wij contact op met de huidige school, het is belangrijk dat de school op de hoogte is van de wens om over te stappen.

Onze school bestaat momenteel uit 6 kleuterklassen, een middenbouw bestaande uit twee 1ste klassen, twee 2de klassen en twee 3de klassen. En een bovenbouw bestaande uit de klassen 4 t/m 6.

 

Plaats beschikbaarheid in schooljaar 2019-2020

(bijgewerkt: 11-02-2019)

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner