CONTACT

Aanmeldprocedure

Beste ouder(s),

Naast alle informatie die te vinden is op onze website heeft u wellicht nog verdere vragen, de behoefte aan meer informatie of om sfeer op onze school te proeven. Daarom organiseren we, op de verschillende locaties, tussen november en februari meerdere informatiemomenten voor nieuwe ouders. Op deze informatiemomenten kunt u geheel vrijblijvend uitgebreider kennis maken met onze school en ons onderwijs.

We hechten er veel waarde aan dat ouders bewust kiezen voor Vrijeschoolonderwijs en voor onze school.  Daarom vragen we iedere ouder eerst een van onze informatiemomenten bij te wonen voordat u uw kind bij ons aanmeldt.

Plaatsing Kleuters
Wanneer u na het bezoeken van een informatiemoment helemaal overtuigd bent dat deze school de beste plek voor uw kind is dan kunt u een aanmeldformulier voor uw kind opvragen en ingevuld bij ons in leveren (per post of per mail).

U kunt uw kind, geboren tussen 01/10/2020 - 30/03/2021, aanmelden uiterlijk vóór 1 april 2024. Kinderen geboren tussen 1/4/2021 en 30/9/2021 kunt u aanmelden vóór 1 oktober 2024.

Eerder aanmelden mag, maar de aanmelding wordt pas meegenomen in het toewijsmoment dat voor uw kind van toepassing is.

Bij het toewijzen van plekken houden wij rekening met een aantal voorrangsregels:

  • U bent medewerker bij ons op school
  • Uw kind heeft reeds een broer en/of zus op onze school
  • Uw kind gaat reeds naar een van de peuterspeelzalen van de stichting Vrije Peuterspeelzalen,
  • Uw kind gaat reeds naar een van onze brede schoolpartners of anderszins verbonden kinderopvang zoals Lentemorgen, Krullevaartje en Kyra.
  • Voorrangsregels zijn alleen van toepassing op aanmeldingen die tijdig zijn ontvangen.

Binnen 2 weken na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging. 

Eind mei/november laten we u weten of en op welke locatie we een onderwijsplek voor uw kind beschikbaar hebben. In welke klas dit zal zijn is dan nog niet bekend. Ook ontvangt u dan een biografie formulier om binnen twee weken ingevuld retour te sturen. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken dan zal er worden geloot.

3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, worden ouders uitgenodigd door de intern begeleider van de locatie voor een intakegesprek (hiervoor is het noodzakelijk dat het ingevulde biografie formulier tijdig is ontvangen).   In dit gesprek wordt onderzocht of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind en in welke klas dit het beste kan. Tevens is er de mogelijkheid om antwoord te krijgen op eventuele vragen.

2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, volgt er een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

Naast kennismaking met de leerkracht krijgt u alles praktische informatie om goed voorbereid te kunnen starten op de Vrijeschool Almere!

Wanneer u thuis met uw kind een andere taal dan Nederlands spreekt of wanneer de taalontwikkeling van uw kind extra aandacht vraagt dan krijgt u samen met het biografie formulier ook een brief met het verzoek eerst contact op te nemen met het Taalcentrum voor een TAK-toets.  Afhankelijk van de uitkomst kan het kind geplaatst worden, of gaat het kind eerst naar het taalcentrum. In dit geval zal de school de gereserveerde plek van het kind maximaal 1 jaar vrijhouden.

 

Plaatsing zij-instroom
Volgt uw kind reeds onderwijs en overweegt u uw kind over te plaatsen naar onze school? Dan is het belangrijk dat u de volgende informatie goed leest:

Instromen van kinderen die elders in Almere onderwijs volgen vindt in principe alleen plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar (met uitzondering van verhuizingen). We vragen alle geinteresseerde ouders om eerst een van onze informatiemomenten bij te wonen voordat u uw kind bij ons aanmeld.

Wanneer u interesse heeft om uw kind over te plaatsen dan kunt u uw kind(eren) gedurende het lopende schooljaar wel aanmelden. Aanvragen voor zij-instroomplekken worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Een zij-instroomprocedure kan 6 tot maximaal 10 weken in beslag nemen. Tijdens de procedure nemen wij contact op met de huidige school, het is belangrijk dat de school op de hoogte is van de wens om over te stappen.

Beschikbare plaatsen zij-instroom.

Monteverdistraat 
9 onderwijsplekken kleuterklas voor kinderen geboren tussen 01/10/2017 - 30/09/2018
6 onderwijsplekken kleuterklas voor kinderen geboren tussen 01/10/2018 - 30/09/2019

Danslaan --> Vrijeschool Oosterwold
10 onderwijsplekken kleuterklas voor kinderen geboren tussen 01/10/2017 - 30/09/2018
3 onderwijsplekken kleuterklas voor kinderen geboren tussen 01/10/2019 - 30/09/2020
11 onderwijsplekken klas 1/groep 3 voor kinderen geboren tussen 01/10/2016 - 30/09/2017
9 onderwijsplekken klas 3/groep 5 voor kinderen geboren tussen 01/10/2014 - 30/09/2015

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner