Het Leerplan

Klas 3

Over het algemeen leeft de derdeklasser nog net als het kind van de 1e en 2e klas in een vanzelfsprekende wereld en heeft hij ook behoefte aan die vanzelfsprekendheid. Door groeiend bewustzijn van de omgeving ontstaan echter ook vragen en onzekerheid. De gouden-glansperiode waarin het jonge kind leeft, nadert haar einde.

Vertelstof: verhalen uit het oude testament

Thema’s uit het oude testament weerspiegelen de fase waarin de derdeklasser zich bevindt. De mens verlaat het paradijs, wordt bewuster en komt op eigen benen te staan. Het joodse volk heeft de leiding van Jahweh en Mozes nodig om zijn bestemming, het beloofde land, te vinden. Rechtvaardige richtlijnen en geboden geven de nodige houvast en geborgenheid.

Taal

Door middel van verhalen, gedichten, toneelstukken en ritmische oefeningen wordt de taalschat verrijkt en het duidelijk spreken bevorderd. De kinderen leren de kwaliteiten van de belangrijkste woordsoorten (werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden) ervaren en onderscheiden. Het lopend schrift dat in de tweede klas is aangeleerd, wordt verder geoefend.

Vanaf de 3e klas leren de kinderen verhaaltjes en brieven schrijven. Het aanleren van de spelling gebeurt vanuit de analogie (woorden die zich op dezelfde manier gedragen). Het lezen moet in de 3e klas goed op gang gekomen zijn. Het zelfstandig lezen wordt geoefend en gestimuleerd.

Rekenen

De bewerkingen onder de 100 worden verder geoefend en grotendeels geautomatiseerd. Tegelijkertijd wordt het gebied van de getallen tot 1000 verkend. De tafels van 1 tot en met 10 moeten bekend zijn. Vraagstukken die betrekking hebben op het dagelijkse leven, zoals rekenen met geld, worden op praktische wijze geoefend.

Heemkunde

In de 3e klas is er speciale aandacht voor ambachten. Door aandacht te besteden aan beroepen met een ambachtelijk karakter, wordt eerbied gewekt voor vaardigheden die mensen kunnen ontwikkelen. Ook is er een periode waarin de kinderen bezig gaan met alle aspecten rond het bouwen van een huis, metafoor voor hun eigen fysieke lichaam. Extra aandacht is er daarbij voor het fundament en het dak, die staan voor de afsluiting van de openheid richting geestelijke wereld en het meer geaard raken van de derdeklasser.

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner