Ons onderwijs

Visie & Missie

Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen, 
Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen. 
Rudolf Steiner

Het ideaal van het vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich ontwikkelen tot vrije, zelfstandige mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor medemens en natuur.

Om de kinderen te laten uitgroeien naar evenwichtige volwassenen, richt de Vrijeschool zich in haar onderwijs op de verschillen van kinderen en om effectief te zijn op de verschillende fasen waarin de ontwikkeling zich bevindt. De ontwikkeling van zowel het denken, als het voelen en willen (hoofd, hart en handen) krijgen in het leerplan een gelijkwaardige plaats. Op de Vrijeschool worden alle vermogens van een kind aangesproken, zodat ieder kind zijn kwaliteiten optimaal en` vrij ` kan benutten.

Hierbij staan algemene menselijke waarden zoals gemeenschapszin, respect en compassie centraal. Deze worden niet opgelegd, maar als basisgevoelens in de lessen en in de omgang met elkaar bewust gewekt.

Op basis van antroposofie

Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie: een visie op de mens, die bestaat uit lichaam, ziel en geest, een combinatie van menselijke groei, innerlijke ontwikkeling en geestelijke verruiming. Daar is het onderwijsaanbod op afgestemd. Zowel bij de kleuters als de leerlingen in het primaire onderwijs. Onderwijs dat laat zien, uitdaagt en inspireert. De vrijeschool heeft het principe van `naastenliefde` als dagelijkse inspiratiebron.

Geborgenheid versus ontdekking

Vrijeschool Almere combineert de geborgenheid op school - met een eigen vleugel voor kleuters en een eigen vleugel voor leerlingen van het primair onderwijs – met de mogelijkheid om het eigen zijn te ontdekken, te stimuleren, te leren en te spelen, creativiteit te stimuleren. Om zelf te groeien en een eigen plek te krijgen binnen de klas en de school. In vrijheid te kunnen handelen, de vrijheid van anderen te respecteren.

Rol voor ouders

Ouders kiezen bewust voor een Vrijeschool, omdat onze visie en het lessysteem ze aanspreekt. Niet alleen kinderen uit de buurt of uit Almere Stad genieten bij ons onderwijs, ook leerlingen uit heel Almere en zelfs van daarbuiten. Het contact met de ouders is in de Vrijeschool intensief te noemen. Ouders worden nauw bij het onderwijs betrokken. In de ochtend komen de kinderen naar school, waar ze worden verwelkomd door hun leerkracht. Ook heeft deze leerkracht een belangrijke taak, niet alleen bij het onderwijs maar ze heeft ook een voorbeeldfunctie voor het kind, de school en de ouders. Samen met de leiding vormen leerkrachten en ouders een drie-eenheid. Daarnaast zijn ouders gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonhouden van de klas en het helpen bij jaarfeesten.

Om optimaal profijt van het onderwijs te hebben is het buitengewoon waardevol als ouders thuis rekening houden met wat er op school wordt aangereikt. Natuurlijk is de vrijheid van ouders hierbij het uitgangspunt.

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner