Het Leerplan

Kleuterklas

De leeftijdsopbouw bij de kleutergroepen is verticaal, dat wil zeggen: in alle klassen zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Het samengaan en samen spelen van jongere en oudere kleuters biedt veel mogelijkheden voor de sociale ontwikkeling van de kinderen.

Spel is de levensbehoefte van het kind. Daarin kan het zich identificeren met de omringende wereld en deze vol overgave nadoen. In de kleuterklas scheppen we een omgeving, die het nabootsen waard is. Het kind moet zinvolle gebaren en handelingen, die vormend werken op de eigen bewegingsimpuls.

Spelenderwijs leert het kind allerlei begrippen die voorwaarden scheppen voor het reken- en taalonderwijs. Het speelgoed is van natuurlijk materiaal omdat dit de zintuigontwikkeling stimuleert. Het is ook zo gemaakt dat het een appèl doet op de fantasie. De dagindeling heeft een vast ritme van in- en ontspanning. Door het jaar heen herhaalt zich het ritme van de seizoenen en jaarfeesten. Ritme en regelmaat bieden het kind houvast en vertrouwen. Het geniet als het weet wat er komen gaat.

Lees alles over onze kleuterklassen in de praktische gids voor nieuwe ouders; 'Kleuterboekje'

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner