Ik zie rond in de wereld…. Ik zie rond in Almere 

 Vrijeschool Almere groeit 

Ouders vinden meer en meer de weg naar onze school. Een school waar we kinderen ondersteunen om te worden wie ze zijn en zich optimaal te ontplooien tot creatieve, zelfstandig oordelende en vrijdenkende mensen. Een school die in verbinding staat met de wereld om zich heen. De Vrijeschool Almere. Hierdoor is de school gegroeid en de vraag naar deze vorm van onderwijs neemt nog steeds toe.  

Almere is cultureel heel divers. Die diversiteit willen we graag verwelkomen op onze school. We staan open voor leerlingen met alle verschillende culturele, religieuze en sociale achtergronden die Almere en onze samenleving rijk is. Ook willen we die diversiteit in het onderwijs en organisatie zelf terug laten komen. We denken dat juist het vrijeschoolonderwijs, vanuit haar visie en leerplan waarin veel gebruik wordt gemaakt van jaarfeesten, sprookjes en verhalen, die mogelijkheid in zich heeft. We willen op een betekenisvolle manier de uitdaging aan gaan om een vrijeschool te worden die in verbinding staat met de wereld om zich heen.  

 In verbinding met de stad vormen we een gemeenschap van ouders en leerkrachten met de kinderen als middelpunt. Zo zorgen we voor geborgenheid en een stimulerende omgeving op een school met haar wortels in de wijk en haar blik op de wereld. 

Wij treden naar buiten met expressieve en culturele uitingen zoals dans, muziek, kunst en toneel, en openen onze deuren voor initiatieven in de stad. Zo willen we op een inspirerende manier de verbinding leggen met Almere als stad.  

 

Leerkracht, leerling en ouders: 

Wij vragen van onze leerlingen dat ze zich blijven ontwikkelen. Dat ze betrokken zijn en een open houding aannemen. Leerkrachten geven daarin het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding. 

In de eerste fase van hun ontwikkeling krijgen kinderen van kleuterleerkrachten een omgeving geboden waar nagebootst kan worden in gewoontevorming, gedrag en bezigheden. De leerkracht is hierin zelf vaak bewust en onbewust een middelpunt. 

Leerkrachten in de tweede fase (klas 1 t/m 6) dragen een voorbeeldfunctie in hun verhouding tot de wereld. Ze vertegenwoordigen voor de schoolkinderen de maatschappij en hoe je daar van binnenuit mee om kunt gaan in al haar facetten 

We verwachten van leerkrachten dat zij het vrijeschoolonderwijs vanuit haar kern kunnen overdragen. We respecteren hierin verschillen vanuit een onderzoekende houding.  

Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school. Zij denken mee en nemen deel aan gemeenschappelijke activiteiten. Samen vormen we een culturele gemeenschap waarin elk kind de ruimte heeft om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Samen met ouders willen wij werken, vanuit dezelfde onderzoekende en open houding, aan deze gemeenschap waar wij samenkomen, leren en werken.