Ons onderwijs

VVO Almere

VVO Almere is een ouder-initiatiefgroep die streeft naar het realiseren van Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Almere.
Ga naar: www.waldorfalmere.nl voor alle informatie over dit initiatief en om te zien wat u kunt doen om dit te realiseren!

Voortgezet onderwijs

Vrijeschool onderwijs staat voor onderwijs gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere Vrijeschool in Nederland een grote mate van vrijheid en legt zijn eigen accenten, maar er zijn belangrijke gemeenschappelijke speerpunten.

Samen met ouders

Vrijeschool onderwijs staat voor onderwijs dat samen met ouders kinderen leert zelf betekenis en richting aan hun leven te geven, zodat ze uitgroeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij. Het uitgangspunt van Vrijeschool onderwijs is: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De Vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.

Uitdagen en inspireren

Vrijeschool onderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

De grootste misvatting over de Vrijeschool

Het woord ‘vrije’ is voor sommigen misleidend en doet weleens vermoeden dat de kinderen in hun leerproces volledig ‘vrij’ gelaten worden. Dat is echter niet correct. De term ‘vrije’ school is ontstaan in de tijd dat de vrijeschool vrij van staatsbemoeienis was en is dus eigenlijk achterhaald.

Inmiddels moeten ook alle Vrijescholen (basis- en voortgezet onderwijs) zich ten opzichte van de staat verantwoorden (d.m.v. o.a. leerling volgsystemen). In het buitenland worden Vrijescholen dan ook ‘Waldorf school’ (vernoemd naar de oprichter van de eerste Vrijeschool) of ‘Steiner school’ (vernoemd naar Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie) genoemd.

Kijk voor meer informatie op VVO-Almere.

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner