MR Leden

Schooltijden en vakantie

Schooltijden

Vrijeschool Almere heeft een continurooster.
Schooltijden zijn voor alle Kleuterklassen  maandag t/m vrijdag van 08.30- 14.00 uur.
Schooltijden zijn voor alle klassen 1 t/m 6 maandag t/m vrijdag van 08.30- 14.15 uur.

Maar kleuters van 4 jaar gaan nog niet op woensdagen naar school.

Vakanties schooljaar 2022-2023

Zomervakantie                22 juli t/m 3 september

Vakanties en studiedagen schooljaar 2023-2024

Eerste schooldag klassen 1 t/m 6                                         5 september 2023
Eerste schooldag oudste kleuters (5 jaar en ouder)             6 september 2023
Eerste schooldag jongste kleuters (4 jaar)                            7 september 2023

 Vakanties

Herfstvakantie                                        21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie + vrijdag ervoor              22 en 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie                                  17 t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag en Pasen                         29 maart en 1 april 2024
Meivakantie                                           27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaartsdag + vrijdag erna             valt in meivakantie
Pinksteren                                              20 mei 2024
Zomervakantie                                       20 juli t/m 1 september 2024

Studiedagen

Studiedag            4 september 2023
Studiedag            30 oktober 2023
Studiedag            22 november 2023
Studiedagen        15 en 16 februari 2024
Studiedagen        24 en 25 juni 2024
Studiedag            10 juli 2024

 

 

 

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner