Onze organisatie

Schooltijden en vakantie

Schooltijden

Vrijeschool Almere heeft sinds schooljaar 2019-2020 een continurooster.
Schooltijden zijn voor alle leerjaren maandag t/m vrijdag van 08.30- 14.00 uur.

Vakanties

Vakanties schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie                 19 oktober t/m 27 oktober

Kerstvakantie                   21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie            15 februari t/m 23 februari

Meivakantie                      25 april t/m 10 mei

Zomervakantie                 4 juli t/m 16 augustus

Studiedagen & lesvrijedagen

Vrije dagen en studie(mid)dagen schooljaar 2019-2020

Studiedag/Lesvrij                2 december

Lesvrije dag                        20 december

Kinderen 12.00u uit           5 maart

Kinderen 12.00u uit           9 april

Goede vrijdag                     10 april

Tweede Paasdag                 13 april

Hemelvaartsdag                 21 mei

Lesvrijedag                         22 mei

Tweede Pinksterdag           1 juni

 

 

 

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner