De Vrijeschool Almere is ooit gestart vanuit een wens van mensen die in Almere kwamen wonen om voor hun kinderen dit rijke onderwijs te realiseren.

De impuls hiervoor is gelegd door de mensen die rond 1979 voor Akwarius werkten, een groothandel op industrieterrein de Vaart in ecologische en biologische producten. De directeur van Akwarius, Joop van Berkum, die een connectie had met de Vrije school in Zeist, ging met zijn vrouw Betty en dochter Paula wonen op de Rozenwerf in Almere-Haven.

Op zolder
Net zoals voor de werknemers van de Waldorf Astoria Fabriek in Duitsland, wilde de directie van Akwarius voor de medewerkers ook vrijeschoolonderwijs aanbieden. In 1980 werd een voorzichtige start gemaakt met de oprichting van een vrijeschool: met enkele kinderen op de zolder van het huis op de Rozenwerf.

Van daaruit werd het initiatief uitgebreid. Er werd ruimte gevonden bij de protestants-christelijke school de Regenboog in Almere-Haven. In dit gebouw werd in schooljaar 1982-1983 een kleuterklas en een eerste klas gevestigd. Meester Edward Vogel kwam aangevlogen uit Bussum, waar hij les had gegeven op de vrijeschool. Hij had daar na zijn eerste rondje in Bussum een sabbatical genomen en werkte in de biologisch-dynamische winkel de Zaailing in de Marken. In Almere ging meester Vogel de eerste en later de tweede klas als een combinatieklas leiden. Petra Agterhof werd aangesteld als kleuterjuf. Later volgden kleuterjuffen Lucienne Koimans en Joke Weijssenfeld.

De kleuterklas van juf Petra Agterhof, begin jaren 80.

Een jaar later kreeg de school een eigen plek: een noodgebouw aan de Heerlenstraat in Stedenwijk. Dit was op een prachtige locatie, vlakbij busstation ’t Oor en naast de experimentele bouwplaats ‘de Fantasie’. Daar kon de school verder groeien met leerkrachten als Leontine Schrijver, Jannie Müller (Duits) en Henk Rennes.


Brand
Een tragedie volgde. Begin september 1990 werd de school  verwoest door een enorme brand. Er was veel verdriet om het verlies van alle werkjes van de leerlingen, de inboedel en de verzameling toneelrekwisieten. De leerlingen moesten na de brand verspreid worden over drie locaties in Almere. De toen nog bestaande zevende klas vond onderdak in scholengemeenschap Echnaton, een ander deel kwam terecht in de Staatsliedenwijk bij station Almere Centrum.

Gebouw aan de Lierstraat
Door deze ontwikkelingen raakte het proces dat moest leiden tot een eigen schoolgebouw in een stroomversnelling. Intensief overleg tussen het bestuur, het college en ouders leidde tot een plan, wat niet geheel te financieren was uit het overheidsbudget vanwege allerlei extra wensen.

Voor aanvullende financiering moest een beroep gedaan worden op ouders. Veel ouders hebben de school financieel gesteund met leningen, schenkingen en borgstellingen. Deze ruggesteun was voor de Triodosbank voldoende garantie om de school geld te lenen. Er werd een bouwcommissie ingesteld en een architect gezocht. In 1992 werd op de Lierstraat 7 in Muziekwijk met de bouw begonnen.

Het schoolgebouw heeft een bijzondere architectuur. In samenwerking met het ORTA-atelier is voor een organische bouw gekozen. Materiaalkeuze en afwerking zijn zoveel mogelijk van natuurlijke materialen. Zo is het uiteindelijk een ‘huis met een school erin’ geworden, zoals een van de leerlingen ooit opmerkte.

Na de opening was een mooie toneelzaal een grote wens. Om de inrichtingskosten van het gebouw zo laag mogelijk te houden werd een beroep gedaan op ouders. Er is wekenlang getimmerd en geschilderd. Een groep ouders besloot geld in te zamelen voor de belichting van het podium. Ze deden dat door het stuk 'de Kleine Prins' te spelen op allerlei scholen.

Op 26 mei 2000 bestond de school 20 jaar en kreeg de Vrije School Almere haar naam: Raphaël.

Opnieuw drie locaties

We maken even een sprong in de tijd. Inmiddels heet de school weer gewoon Vrijeschool Almere. Net als vele andere vrijescholen, bleef ook die in Almere groeien. Er kwam een stroming bij. Het gebouw direct naast de school, aan de Pianoweg, kon tijdelijk worden gebruikt. In schooljaar 2020-2021 kreeg deze tweede stroming onderdak op een andere locatie, op de Monteverdistraat in Muziekwijk-Zuid. Eén vrijeschool, op twee locaties in Muziekwijk.

In de tussentijd ontstond bij ouders de wens voor een aparte vrijeschool, onder dezelfde stichting, in Almere Oosterwold. In oktober 2021 werd bij het ministerie van OCW een aanvraag ingediend, er werden ouderverklaringen verzameld en op 1 juni 2022 werd de aanvraag positief beoordeeld door het ministerie.

Inmiddels was er al een derde stroming ontstaan voor kinderen van deze oosterwoldschool, met als tijdelijke locatie de Danslaan in Danswijk. In 2021 is hier begonnen met kleuterklassen en een eerste klas. Vanaf augustus 2023 mogen we deze stroming officieel de Vrijeschool Oosterwold noemen, in 2025 verhuist deze derde school binnen de stichting naar de definitieve plek in Oosterwold.

Wie had dat gedacht? Van een groepje kinderen op een zolderkamer naar een school met maar liefst 24 klassen. Dit was de geschiedenis van de Vrijeschool Almere in Vogelvlucht!

Weet je meer over de geschiedenis van de Vrijeschool Almere? Stuur dan een mail: m.devries@vrijeschool-almere.nl