Q&A Vrijeschool Oosterwold & Locatie Danslaan

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over Vrijeschool Oosterwold, de school in oprichting in stadsdeel Almere-Hout. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar oosterwold@vrijeschool-almere.nl

Laatste wijziging: 1 juli 2022

1. Waar komt de nieuwe Vrijeschool Oosterwold precies?

De beoogde kavel ligt aan de Goudplevierweg, vlakbij de bio-winkel Odin en boerderij Vliervelden.

2. Wanneer gaat de school in Oosterwold open?

Met ingang van 1 augustus 2023 krijgt de school een eigen BRIN-nummer. Dan kan onderwijs gegeven worden op de Vrijeschool Oosterwold, maar het schoolgebouw staat er dan nog niet. Tot de opening van het schoolgebouw zal de school zich op een tijdelijke locatie vestigen. Deze tijdelijke locatie zal de Danslaan zijn. Op deze locatie is ruimte voor maximaal 8 klassen.

Het schoolgebouw in Oosterwold wordt door de gemeente ontwikkeld en is naar verwachting in augustus 2025 klaar. Wij zijn daarin afhankelijk van de bouwprocessen en de gemeente die hierin bouwheer (opdrachtgever) is.

3. Waarom een school in Oosterwold en niet in een andere wijk of stadsdeel?

De Vrijeschool Oosterwold is begonnen als een initiatief van ouders in Oosterwold onder de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Deze nieuwe wet biedt iedereen de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, op bekostiging door de overheid een school te starten. Initiatiefnemers moeten onder andere aantoonbaar maken dat er voldoende interesse is. Dat is het geval. Er bleken inderdaad in het gebied genoeg ouders te wonen die interesse hebben voor een vrijeschool in Oosterwold.

Stichting Vrijeschool Almere is vanuit het initiatief van ouders in gesprek gegaan met de gemeente Almere over nieuwe huisvesting. In juli 2021 heeft de gemeente ons ook aangegeven dat zij positief staan in een tweede vestiging binnen onze stichting in Oosterwold. Door het verkrijgen van een tweede BRIN-nummer Almere hebben we ook recht op lokaalruimte. De gemeente Almere biedt daarvoor ruimte aan voor een tweede definitieve locatie voor ons in Oosterwold. Op deze wijze kunnen we meer kinderen in Almere en omgeving, duurzaam en bekostigd vrijeschool onderwijs verzorgen.

4. Waarom kan de locatie Danslaan niet blijven bestaan naast de school in Oosterwold?

Vrijeschool Almere heeft een BRIN-nummer in de Muziekwijk. Bij groei van het aantal leerlingen is de gemeente verplicht ruimtes toe te wijzen in de eigen regio van de school. Voor de Vrijeschool Almere is dat de Muziekwijk. De gemeente geeft dan een gebouw ’in eigen beheer’. Zo is twee jaar geleden in de Muziekwijk een tweede locatie opengegaan, op de Monteverdistraat.

Op verzoek van enkele ouders en omdat in de eigen regio, de Muziekwijk, in 2020 niet voldoende plek was, is daar een tijdelijke toewijzing van lokalen in de Danswijk bijgekomen.

Het gebouw aan de Danslaan heeft de school niet in eigen beheer. We hebben deze locatie vanuit de gemeente toegewezen gekregen om in 'medegebruik' te nemen. In eenvoudig taalgebruik zou je kunnen zeggen dat we dit pand tijdelijk huren. Dit is voor de langere termijn niet houdbaar.

Locatie Danslaan is dus altijd tijdelijk geweest, beoogd 2020-2025. Het is zelfs zo, dat de andere scholen in de regio Parkwijk/Danswijk tevens aanspraak kunnen maken op lokalen op de Danslaan bij groei in hun leerlingenaantallen. Zij hebben daarin voorrang en recht op lokalen in en rondom de eigen wijk, net als de Vrijeschool Amere dat heeft in de Muziekwijk.

5. Kunnen we niet een eigen BRIN aanvragen voor Danslaan?

Om een nevenlocatie met een eigen BRIN op te richten is een Stichtingsnorm van 287 leerlingen nodig. Dit halen we niet met één stroom leerlingen. Daarnaast is de Danslaan een locatie die we tijdelijk en beoogd voor vijf jaar (2020-2025) mogen ‘gebruiken'.

6. Moeten de kinderen van de Danslaan naar Oosterwold?

Nee, ouders aan de Danslaan hebben zelf de keuze om hun kind aan te melden voor het BRIN-nummer en stroom in Oosterwold. Zij zijn dit niet verplicht. De uiteindelijke inschrijving kan alleen door de ouders zelf gedaan worden, dat kan de school niet. Het BRIN-nummer komt vrij per 1 augustus 2023. Uiteraard is eerder je voorkeur doorgeven wenselijk, om zicht te hebben op de aantallen kinderen en de personele bezetting. Als ouders hun kinderen ingeschreven willen laten op het BRIN-nummer van de Muziekwijk, plaatsen wij de kinderen bij voorkeur vanaf schooljaar 2022-2023 of schooljaar 2023-2024 op een locatie in de Muziekwijk. Hoe eerder u aan ons doorgeeft wat uw voorkeur heeft, kunnen wij vanuit het geheel betere besluiten maken.

7. Wij zitten nu op de Danslaan en willen niet naar Oosterwold, kan mijn kind naar de Lierstraat of de Monteverdistraat?

We kijken in overleg met ouders naar wensen en vanuit mogelijkheden. Het belang van ieder kind staat hierbij voorop. Uitgangspunt is dat interne overstap (huidige ouders en hun kinderen) vanaf heden voor gaat op externe nieuwe inschrijvingen (kinderen van andere scholen die over willen stappen naar ons onderwijs).

8. Hoe kan ik mij aanmelden voor Vrijeschool Oosterwold?

Dat kan nu nog niet. Officieel inschrijven kan pas als we het BRIN-nummer officieel hebben. De verwachting is voorjaar 2023.

9. Ik twijfel nog of ik mijn kind naar Oosterwold wil laten verhuizen, hoeveel tijd heb ik om te beslissen?

De definitieve inschrijving ontvangen we graag in voorjaar 2023. Wel is het wenselijk vanuit onze stichting om al eerder goed zicht te hebben op het aantal leerlingen dat wil gaan starten. Daarover komt de school bij ouders terug voor eind 2022.

Er is in Nederland keuzevrijheid in het onderwijs. Het staat u altijd vrij om over te stappen van school. Uiteraard staat het iedere school vrij om vanuit ‘passend onderwijs’ te bekijken of ze ook een passende plek vanuit de onderwijsbehoefte voor uw kind hebben.

10. Ik wil de overstap pas maken als de school in Oosterwold opengaat, kan dat?

We staan open voor de dialoog. We kijken in overleg met ouders naar wensen en vanuit mogelijkheden. Wat niet kan, is een plek voor (voor)inschrijving Oosterwold op datum 1 augustus 2025 ‘reserveren’. Vanuit de richtlijnen van de overheid is jaren voor-inschrijven op een school niet mogelijk. Heeft u deze vraag? Neemt u dan contact op met Marjanne via info@vrijeschool-almere.nl.

11. Hoeveel klassen telt de school straks?

In Oosterwold komt een gebouw voor twee stromen vrijeschoolonderwijs.

12. Hoe komt het schoolgebouw eruit te zien?

Het zal een gebouw worden waarin onze visie reflecteert. De gemeente is bouwheer, maar als school mogen we meedenken en een programma van eisen opstellen. De architect en het bouwbedrijf zijn nog niet bekend.

13. Welke leerkrachten krijgt de school in Oosterwold?

De formatie wordt ieder jaar een paar weken voor het einde van het schooljaar bekend. Dit zal in dit geval niet heel anders zijn. Alle leraren van de Vrijeschool Almere hebben een aanstelling bij de stichting. Dus alle leerkrachten kunnen naar Vrijeschool Oosterwold. De leraren blijven in principe voor een langere tijd verbonden met dezelfde kinderen. De lerarenbezetting wordt jaarlijks per klas bekeken.

14. Krijgt de school een eigen directeur en bestuur?

Stichting Vrijeschool Almere heeft een eigen bestuur. Vanaf 1 augustus 2023 heeft dit bestuur twee scholen met elk een eigen directeur:

  • Vrijeschool Almere in Almere Stad met een eigen BRIN-nummer in de Muziekwijk en hoofdlocatie op de Lierstraat en een extra locatie i.v.m. groei aan de Monteverdistraat.
  • Vrijeschool Oosterwold met een hoofdlocatie in Oosterwold (gebouw moet nog gebouwd worden) en een tijdelijke locatie tot 2025 aan de Danslaan.

15. Komt er ook kinderopvang in Oosterwold?

Er komt een kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en peuterspeelzaal. De gemeente is hierin voor deze partij de gesprekspartner. Wij hebben hierbij uitgesproken dat onze voorkeur uitgaat naar onze antroposofische partners.

16. Ik zou wel mee willen denken over onder andere de vormgeving van de school in Oosterwold, kan dat?

Dat is heel fijn. Er is een ouderklankbordgroep waartoe u zich kan aanmelden. Binnenkort meer daarover. Aanmelden kan alvast via oosterwold@vrijeschool-almere.nl

17. Ik heb nog meer vragen, waar kan ik terecht?

Bij Marjanne (directie, via info@vrijeschool-almere.nl) of Bart (bestuur, via bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl). Dit is afhankelijk van waar uw vraag over gaat.

18. Ik wil graag op de hoogte worden gehouden, kan dat?

Wilt u meer weten, meewerken of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van vrijeschool Oosterwold? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Logo Oosterwold

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner