MR Leden

Documenten en formulieren

 

Hoofdluisprotocol

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Formulier Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Communicatie gescheiden ouders : verdeeld gezag

Kleuterboekje

Slecht weer protocol Vrijeschool Almere

Organisatie van de leerlingzorg

School ondersteuningsplan

Beleidsplan ICT en mediawijsheid

Burgerschap 2022

Schorsen en verwijderen
(inclusief werkwijze time out)

Veiligheidsplan

Anti Pestprotocol VSA

Verzuimprotocol

Diversiteitscode

Voordat u een aanvraag voor bijzonder verlof indient, dient u het Verzuimprotocol  van school door te hebben genomen om te zien of uw verlofaanvraag binnen de wet en regelgeving valt. Het formulier kan worden verzonden per email naar info@vrijeschool-almere.nl  of per post naar Lierstaat 7 1312 JZ.

Aanvragen bijzonder verlof Het verlof moet minimaal 6 weken en bij voorkeur 8 weken van te voren worden ingediend om beoordeeld te worden.

 

 

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner