Onze organisatie

Regelingen & Formulieren

Jaarverslag 2017

Schoolgids

Hoofdluisprotocol

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

De Kleuterklas

Voordat u een aanvraag voor bijzonder verlof indient dient u het Verzuimprotocol  van school door te hebben genomen om te zien of uw verlofaanvraag binnen de wet en regelgeving valt.

Verzuimprotocol

Aanvragen bijzonder verlof

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner