Ons onderwijs

Peuterspeelzalen

Tot de Brede Vrijeschool Almere behoren 3 vrije peuterspeelzalen.

Bij onze speelzalen in Stedenwijk en Muziekwijk bieden wij kinderen van 2 tot 4 jaar de ruimte om zich veilig te ontwikkelen, met aandacht van de juf die met liefde en door spel en zang je kind de ruimte biedt om te laten zien wie het is. Bij 4 jaar is het kind in staat om goed voorbereid naar de kleuterklas/groep 1 te gaan.

Kenmerken van onze speelzalen:

  • Huiselijke sfeer, met zachte tinten en houten meubeltjes
  • Kleine groepen, niet meer dan 14 kinderen, met 2 leidsters per groep
  • Spelen alleen in de ochtend, zodat je jonge kind ’s middags thuis kan slapen
  • Natuurlijke speelmaterialen, veel hout, wol, zijde en katoen
  • Veel zingen, liedjes bij de start en afsluiting van de ochtend en aansluitend bij de seizoenen en jaarfeesten
  • Lekker buiten spelen in een natuurlijk ingerichte speeltuin
  • Houvast door ritme van de ochtenden, de seizoenen en de traditionele jaarfeesten
  • Indien gewenst advies over opvoedingsvragen en begeleiding van ouder en kind
  • Ruimte voor ouders om ervaringen uit te wisselen (in het Nederlands of Engels, indien anderstalig, dan zoeken we een tolk)

 

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken om een kijkje te komen nemen.

Welkom bij peuterspeelzaal Christoffeltje, Catootje en Catrijntje!

www.christoffeltje.nl

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner