Het Leerplan

Het Leerplan

De vrijeschool heeft inmiddels een traditie van bijna honderd jaar in het vormgeven van onderwijs dat past bij de ontwikkeling van het kind. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft de vrijeschool als concept in de wereld gezet. Sinds de oprichting van de eerste vrijeschool zijn de uitgangspunten gelijk gebleven, maar is het concept in zijn uitwerking ook met de tijd meegegaan. Een ontwikkeling die door blijft gaan.

De visie op de ontwikkeling van kinderen heeft een totaal-leerplan voor 4 tot 18-jarigen opgeleverd. Elke les is een uitwerking van deze ontwikkelingsgedachte. Het leerplan start in de kleuterklas om daarna als kroonkind – een eretitel waar je als kind naartoe leeft - in hetzelfde gebouw letterlijk de drempel naar het basisonderwijs over stapt. Om van de eerste klas naar de zesde klas te groeien. Compleet, minimaal op het eindniveau van andere scholen. Na groep acht stappen echter veel leerlingen over naar het reguliere vervolgonderwijs, veelal naar Havo en VWO. De ervaring heeft geleerd dat deze overstap voor de kinderen tot volle tevredenheid verlopen kan, en het beoogde resultaat op alle scholen behaald kan worden.

Leren met je hoofd, hart en handen

Leren met je gevoel, ontdekken met je handen en in je hoofd de ruimte en creativiteit vinden om tot zelfontplooiing te komen. Dat is het vrijeschoolleerplan. Met als basis  het ’periodeonderwijs ` dit biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen’. Tevens onderdelen als ’volgen van de seizoenen en het ritme van de natuur’,  en middels ' creatieve uitingen'  tot inzicht en groei komen.

De lessen

De lessen kennen een opbouw binnen de dag en in het ritme van het jaar (periodeonderwijs). Begrijpen en onthouden, concluderen en abstraheren zijn schitterende vermogens. De Vrijeschool leert kinderen ook inzien hoe ze tot een gedachte en een eigen oordeel kunnen komen. Nadenken en zelfstandig oordelen is veel meer dan kennis kunnen reproduceren.

In alle lessen, dus ook bij het taal- en rekenonderwijs is er beweging. Het is niet alleen belangrijk dat een kind de lesstof volledig begrijpt, maar ook dat het er volop mee bezig is. Daarom wordt er veel met handen en voeten gewerkt: klappen, lopen, rennen, springen, dansen horen in elke les thuis. Door beweging in het lichaam komen de fijne verbindingen in de hersenen tot stand.

Vanaf klas 3, groep 5, worden extra (praktische) lessen aangeboden;  gymnastiek, tuinbouw, houtbewerken en techniek.

Verhalen

In het vrijeschoolonderwijs worden veel verhalen verteld. Ieder leerjaar heeft zijn eigen thema. De verhalen zijn zo uitgezocht dat ze precies passen bij de leeftijd van de kinderen. De verhalen over goed en kwaad, over keuzes maken, over moeilijke opdrachten, geven richting zonder gemoraliseer. De verhalen kunnen uitgangspunt zijn voor de lessen.  (Bijvoorbeeld het thema: van graan tot brood, klas 3/groep 5). Ieder leerjaar krijgt op deze manier een eigen karakter.

Natuur en lesmateriaal

De natuur speelt een grote rol in het schoolleven. De kinderen van de kleuterklas maken een dag per week een (lange) wandeling in de natuur. Om dichter bij zichzelf en bij elkaar te komen. Ook spelen natuurlijke materialen in de school en om mee te werken een belangrijke rol. De vrijeschool haalt voor alle leerlingen de natuur in de school en de school naar de natuur door te werken, te spelen en te leren met en van natuurlijke materialen. Ook ontdekken we samen wat de natuur voor jou en ons betekent. In de klas vind je een tafel met producten van het seizoen en een uiting van het seizoensfeest dat wordt gevierd.

Kunst, Dans en Muziek

De school kent vele vormen van kunstzinnig bezig zijn: toneel, muziek, dans, vormtekenen, schilderen, boetseren etc. Dit maakt het hart sterk en er is geen beter middel tegen onrust dan dans, muziek en toneel.

Euritmie is het vak dat als bewegingskunst alle vakken ondersteun. Dit is kunstzinnig bewegingsonderwijs met begeleiding van pianomuziek. Leren met gevoel, leren door bewegingen, letters en woorden verbeelden, dansend leren. Muziek (zingen,  fluitles)  speelt al vanaf de kleuterklassen  een belangrijke rol.

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner