Vrijeschool Oosterwold

Aanvraag nieuwe Vrijeschool in Oosterwold

Er is grote vraag naar Vrijeschool onderwijs in Almere. De vraag is groter dan wat één Vrijeschool kan bieden in deze omgeving. Op 1 februari 2019 heeft de Brede Vrijeschool Almere daarom een aanvraag ingediend bij de Gemeente Almere voor een toekomstige Vrijeschool in Oosterwold. Conform de procedure buigt de gemeenteraad van Almere zich de komende periode over deze aanvraag. Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van de nieuwe Vrijeschool Oosterwold? Meld u dan via onderstaande ‘Interesseformulier’.
Inschrijven voor de nieuwe vestiging in Oosterwold is nog niet mogelijk. Wanneer de nieuwe school er definitief gaat komen, dan kijken we naar de aanmeldprocedure.

Inschrijven voor de Vrijeschool Almere kan tot nader bericht alleen voor locatie Muziekwijk volgens de gebruikelijke procedure (zie aanmeldprocedure).

Waarom een nieuwe school?

Het vrijeschool onderwijs wil kinderen helpen zicht te krijgen op hun persoonlijke levensvragen zoals: wie wil ik zijn, wat wil ik kunnen, hoe wil ik in de wereld bestaan en hoe ga ik daar mijn weg in vinden. De Vrijeschool verdiept zich continue in de kansen om kinderen dit te laten ontdekken.

De vraag van ouders naar deze vorm van onderwijs is groot. In heel Nederland neemt deze toe. Ook in Almere is deze vraag groter dan waar 1 school antwoord op kan bieden.

Vrijeschool Almere buigt zich reeds langere tijd over de wijze waarop school een verantwoord antwoord kan bieden op deze vraag. Met het stichten van een eigen, nieuwe school op een nieuwe plek, zal dit antwoord grotendeels ingevuld worden en biedt het ruimte aan en voor leerlingen van nu en in de toekomst.


Actuele ontwikkelingen Vrijeschool in Oosterwold

Ontwikkelingen Vrijeschool in Oosterwold

Interesseformulier Vrijeschool Oosterwold

    Wij zullen de door u ingevulde gegevens niet doorspelen aan derden en enkel gebruiken om contact met u op te nemen om u te informeren over het verloop van het project.