Communicatie

Communicatie vanuit school naar ouders
Alle berichten vanuit school worden naar u gestuurd via Socialschools.


Frequentie:

– 1 x per week bericht vanuit de kleuterbouw voor kleuterouders
– 1 x per dag een bericht van de klassenleerkracht met leerstof voor de kinderen van klas 1 t/m 6.
– 1x week (of vaker wanneer nodig) bericht vanuit de directie over de huidige situatie rondom school
– 1x per maand de Vrije Mare, zoals gewoonlijk

De leerkrachten houden  actief contact met de klassenouders. Bundel uw vragen zoveel mogelijk via hen.
Wij vragen iedereen om zowel algemene als persoonlijke vragen, alleen wanneer deze echt noodzakelijk zijn, te stellen op de juiste plek. Hiervoor zijn we op bepaalde tijden voor u beschikbaar via email;

Algemeen en directie: info@vrijeschool-almere.nl Dinsdag, woensdag, donderdag 12 – 15 uur
Intern begeleider kleuters: m.terlouw@vrijeschool-almere.nl Maandag, woensdag, donderdag
Intern begeleider 1 t/m 6: h.hof@vrijeschool-almere.nl Maandag, dinsdag, donderdag
Uitvoerend bestuur: bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl  Maandag, dinsdag en donderdag