Veel gestelde vragen verhuizing

Algemene vragen

Ik heb heel veel vragen, kan daar een antwoord op komen?
Er is tijd nodig om alle vragen te beantwoorden en uit te voeren, die tijd is er niet, we stellen hierbij prioriteiten. 

Zijn er nu drie vrijescholen in Almere?
De Vrijeschool Almere blijft één school en één team en we werken op drie locaties. Het voltallige lerarenteam zal elkaar blijven ontmoeten tijdens studiedagen, teambijeenkomsten etc. Algemene ouderavonden vinden plaats op locatie Raphaël. Ouderavonden van de klas vinden plaats op de locatie waar de klas is gehuisvest.

Hoe worden de jaarfeesten straks gevierd nu er drie schoollocaties zijn?
We bouwen aan verbinding binnen een stroom en hier horen ook de jaarfeestvieringen bij. Per feest/ activiteit zullen we kijken naar de beste invulling voor de kinderen en, waar dat weer kan, ook de ouders. 

Wordt er op alle drie de schoollocaties euritmie gegeven?
De invulling van het vrijeschoolonderwijs zullen wij niet veranderen. De leerlingen zullen ook op de andere locaties van dezelfde de vaklessen genieten zoals ze dat altijd deden. 

Is er op alle drie de schoollocaties onderwijsondersteuning?
Alle drie de locaties zullen onder de huidige ondersteunende functies vallen. We moeten nog kijken of er roulerende roosters en waar vaste werkplekken komen. De eerste prioriteit is de verhuizing van de klassen en pas dan kunnen wij kijken hoe we de ondersteunende diensten gaan invullen. Wie waar bereikbaar zal zijn zullen we straks op de website vermelden.

Is er op alle drie de schoollocaties een intern begeleider aanwezig?
Ja, er zal volgens een rooster gewerkt worden zodat alle drie de locaties beschikbaarheid hebben over de zorgfuncties. Aanwezigheid en bereikbaarheid zal dan op de website vermeld worden. 

Kan ik ziek meldingen nog wel doorgeven via Social Schools?
Over de praktische invulling zullen we later meer berichten. Bepaalde zaken moeten we nog vormgeven en zullen t.z.t. uitgewerkt en gecommuniceerd worden. 

Kan BSO kinderen brengen/halen op de nieuwe locatie?
Wij werken samen met de Lentemorgen en Opvang Krullevaartje m.b.t. de opvang. Zij zijn uiteraard ingelicht over de verhuizing en we werken samen aan oplossingen. Zowel de Lentemorgen als Opvang Krullevaartje zien goede mogelijkheden en zullen u verder informeren. 

Wat zijn de schooltijden op de verschillende schoollocaties?
Locatie Zeetuin: 8.30 – 14.00 uur*
Locatie Raphaël: 8.30 – 14.00 uur
Locatie Parkwijk/Danswijk: 8.30 – 14.00 uur

Kan mijn kind nog van stroom wisselen?

Kinderen uit één gezin in verschillende onderbouw-stromen zijn in kaart gebracht en worden persoonlijk benaderd door ons. We zullen dan samen kijken naar een oplossing. 

Waar kan ik mijn hulp aanbieden voor de verhuizing, klasinrichting etc.?
Dit is nu nog een dilemma: er wordt veel hulp aangeboden en die hebben we ook heel hard nodig. Er zijn echter strikte RIVM voorschriften voor aanwezigheid van ouders in de school momenteel. We zoeken naar waar de mogelijkheden liggen en stemmen dit af met leerkrachten en klassenouders.

Waar kan ik terecht wanneer ik nog een andere vraag heb?
Mocht het antwoord op je vraag hier niet bij staan dan kun je de vraag mailen naar mr@vrijeschool-almere.nl. Indien we contact met u opnemen gebeurt dit telefonisch of digitaal wegens de richtlijnen RIVM.

 

Vragen m.b.t. de Danslaan

Is de Danslaan een tijdelijke locatie?
Het gebouw aan de Danslaan is een permanent gebouw waar wij voorlopig kunnen doorgroeien. We hebben een toezegging voor behuizing tot 2025 zeker. 

Komen er op deze locatie ook klassen 1 t/m 6?
Ja, elk jaar zullen we met één klas doorgroeien naar een volwaardige stroom.

Komt er ook kinderopvang op deze locatie?
Voor de kinderopvang op deze locatie zijn we in overleg met Opvang Krullevaartje.


Vragen m.b.t. de Monteverdistraat 

Komt de B-stroom nooit meer terug op locatie Lierstraat?
Deze stap naar dit gebouw komt voort uit de noodsluiting. Hierom hebben wij dit gebouwdeel van de ASG in huur gekregen. Het jaar daarna vervalt het pand aan de gemeente en met hen zijn wij reeds in gesprek over de mogelijkheid tot beheer van het gehele gebouw (en mogelijke  toevoeging klassen b stroom en/of kinderopvang). We zullen de gewenste situatie met ouders bespreken via de medezeggenschapsraad. Doordat deze stap nood geboren is zijn er nu geen concrete antwoorden hierop. 

Is het gehele gebouw op locatie Zeetuin beschikbaar voor Vrijeschool Almere?
Het komend schooljaar zijn er nog 3 klassen van de ASG in een afgeschermd deel, groepen 7 en 8. Zij maken nog gebruik van een deel het gebouw en van een deel schoolplein van de Zeetuin. De Vrijeschool heeft een eigen ingang aan het plein en het volledige gebruik van het speelplein, werkruimtes, toneel, gymzaaltje etc. 

Komen er aanpassingen aan exterieur of interieur?

Onze prioriteit is inrichten van het onderwijs en dit doorgang laten vinden. Vervolgens hopen we, samen met ouders, gezamenlijk  te bouwen aan een volwaardige eigen Vrijeschoolstroom. Gezamenlijk van nood/onrust naar vormkracht. De leerkrachten staan er klaar voor, wij zullen dit aan alle kanten waar mogelijk ondersteunen. Wij hopen u ook.


Waar kan ik het beste mijn auto parkeren voor de locatie Zeetuin?

Voor de locatie Zeetuin kan je het beste parkeren bij het zwembad aan de Johan Sebastiaan Bachweg en van daaruit lopen (ca. 3 min.) naar de school.

Waar kan ik het beste mijn auto parkeren wanneer ik kinderen op twee locaties mag brengen?
Wij adviseren u het oudste kind af te zetten bij de hockeyvelden (klas 4, 5 of 6). Hij/zij kan vanaf daar zelfstandig lopen over het voetpad naar gebouw Raphaël lopen (ca. 4 minuten lopen).
U kunt dan doorrijden naar het zwembad, zie boven, of ook vanaf daar lopen naar de Zeetuin. 

Komt er op locatie Zeetuin een eigen schoolbibliotheek /mediatheek?
Daarover zijn we in gesprek met de Nieuwe Bibliotheek.

Vragen m.b.t. de Lierstraat

Blijft het speelplein voor de Lichtvleugel, waar nu ook de fietsenrekken staan, toegankelijk om op te spelen door de kinderen tijdens de pauzes?
Voorlopig wel, zolang de sloopwerkzaamheden van de Lichtvleugel niet gestart zijn.

Wordt het terrein van de Lichtvleugel na de sloop onderdeel van het schoolplein?
Hier is nog niets over bekend.