Sint Nicolaas & Adventstijd

Het Leerplan

Sinterklaas en de Adventstijd

Ondanks het terugzetten van de klok eind oktober, komt de zon in november al snel weer pas na acht uur op, om voor vijf uur weer te verdwijnen. Hoewel het de laatste jaren soms opvallend warm blijft tijdens november, zijn er normaal gesproken vijf vorstdagen te verwachten. De trekvogels zijn grotendeels al vertrokken, de meeste bomen zijn kaal en de lucht kan soms zeer stormachtig zijn.

Nadat op 11 november Sint Maarten is gevierd, kan eind november soms al de adventsperiode beginnen. Dit is een voorbereiding op Kerstmis die vier zondagen voor Kerstmis begint en op kerstavond eindigt. In de achttiende eeuw werd de adventskrans bedacht, waarbij er elke zondag een extra kaars wordt aangestoken totdat er vier kaarsen branden. In de antroposofie wordt elke adventszondag iets aan de diepblauwe jaartafel toegevoegd. Dit zijn achtereenvolgens de kristallen, de planten, de dieren en als vierde de mensen in de vorm van het kersttafereel.

Nicolaas van Myra, waarop het Sinterklaasfeest is gebaseerd, werd al in de middeleeuwen als heilige geëerd op 6 december. Sint Nicolaas werd onder meer gezien als beschermheilige van kinderen, die in deze periode voedsel en geschenken kregen. Ook gingen kinderen verkleed door de straat om te bedelen om geld van voorbijgangers, vergelijkbaar met Sint Maarten. Er zijn overigens ook een aantal parallellen te vinden met de Germaanse Odin die eveneens op een schimmel over de daken reed.

Vanaf eind november tot december staan de jaarfeesten in het teken van de verwachting van Kerstmis. We kunnen uitkijken en aftellen naar het keerpunt van de donkere dagen, maar ook naar het licht en de warmte die mensen met elkaar kunnen delen tijdens alle feestelijkheden.

In de kleuterklas:

De eerste advent vieren we in de kleuterklas met het lopen in een adventstuin. De adventstuin is een spiraal gelegd van schelpenzand, stenen en goudkartonnen sterren. In het midden brandt een grote kaars. Elk kind krijgt een kaarsje gestoken in een appel. Eén voor één lopen de kleuters in de spiraal naar de grote kaars om hun licht te ontsteken. Met het lichtje in de hand lopen ze de weg weer terug, tot bij het begin van de spiraal, waar ze hun lichtje neerzetten. Tijdens het Sinterklaasfeest komt Sinterklaas met zijn pieten even langs in de kleuterklas.

In de onderbouw:

De eerste maandag van de adventsperiode loopt ook de eerste klas een adventstuintje. De maandagen erna worden er passende verhalen verteld in de grote zaal en liederen gezongen onder begeleiding van muziek. In de klassen wordt in deze tijd veel geknutseld en alle kinderen mogen een keer hun schoen zetten. Rond 5 december brengt Sinterklaas ook een bezoek aan school. De kleuters en de eerste drie klassen worden met een cadeau van Sinterklaas verblijd. Het jaar van de vierde klas is een overgangsjaar. De leerkracht kijkt of er een cadeau van de Sint komt of dat er al lootjes getrokken worden. De vijfde- en zesdeklassers trekken lootjes en verzorgen voor elkaar een cadeau met een gedicht en surprise.

 

favicon