Thuisonderwijs

Kleuteronderwijs:

Kleuterleerkrachten sturen wekelijks een brief waarin de nadruk ligt op het ritme en regelmaat met handvatten om bij het jonge kind de verschillende ontwikkelingsgebieden aan te spreken. Met b.v. ideeën en mogelijkheden voor het oefenen van de grove/ fijne motoriek, kunstzinnige invulling vanuit jaargetijden, gestuurd spel, bewegingsopdrachten etc.

Klas 1 t/m 6

Het aangepaste onderwijsaanbod met bijbehorende verwachtingen, uitleg , antwoorden en evt. benodigdheden worden verzorgd door de leerkrachten. Het is belangrijk dat dit ook duidelijk is voor de kinderen, zodat u niet degene bent voor wie ze aan het werk moeten, maar dat het werken aan taken door de leerkracht wordt verwacht. Het is de bedoeling dat uw kind (afhankelijk van de leeftijd) veelal zelfstandig aan de slag kan. Wij denken dat het fijn is als er voor de kinderen een bepaalde structuur in het schoolwerk blijft. Vooruitwerken is dus niet wenselijk. 

Het is belangrijk dat uw kind iedere dag minimaal een half uur leest. Laat kinderen onderling boeken ruilen. Mocht u niet voldoende leesmateriaal hebben, dan is er de mogelijkheid om op school een boek te komen lenen. Informatie hierover volgt nog. 

We zoeken naar een balans, waarin ouders binnen een compacte tijd hun kinderen kunnen ondersteunen met het maken van werk, waarbinnen zowel het periodeonderwijs als het oefenen van kennis op een levendige en zo gezond mogelijke wordt aangeboden. Dit zal zich blijven verder ontwikkelen. 

  • We werken binnen een dagschema ongeveer 2 uur onderwijs, middels dag of weektaken.
  • Kinderen krijgen schriftelijke aanwijzingen en/of filmpjes instructie.
  • Daarnaast zullen de leerkrachten ook tips voor algemene dagelijkse bezigheden meesturen waarbij kinderen belangrijke vaardigheden oefenen (eten koken, koekjes bakken, buitenspelen, kunstzinnige en sociaal emotionele vaardigheden en lezen).
  • Vakleerkrachten zullen vanuit hun vak ook (werk) opdrachten aanleveren, deze worden door de klassenleerkracht meegestuurd in hun dagelijks bericht.
  • Onderwijs ondersteuning zal passende en aanvullende opdrachten toesturen voor de leerlingen die dit nodig hebben. Dit zal  door de klassenleerkracht worden meegestuurd in hun dagelijks bericht.

Alle berichten en documenten zullen worden verstuurd via SocialSchools.

(lopende) Processen/afspraken

Alle afspraken met school komen tot en met 10 mei te vervallen i.v.m. de richtlijnen van het RIVM en de GGD om sociale contacten, waar kan, te vermijden.

Denk hierbij onder anderen aan:

  • Oudergesprekken/ driehoeksgesprekken
  • Zorg gesprekken
  • Schooluitjes/ kamp
  • Toneelstukken
  • Werkgroep bijeenkomsten