Achtergrondinformatie: over de werkwijze van Brede Vrijeschool Almere

Beste ouders,

Hieronder achtergrondinformatie voor wie nieuw is op school of graag meer wil weten over de werkwijze van de Brede Vrijeschool.

ACTUEEL: over de komende twee activiteitenblokken

Activiteitenaanbod
Het activiteitenaanbod wordt ook dit jaar weer georganiseerd in vijf Activiteitenblokken.

Het eerste blok loopt van de zomer- tot de herfstvakantie.
Dit blok staat in het teken van 'licht, luchtig en feestelijk', passend bij het seizoen en de viering van 100 jaar Vrijescholen.

Het tweede blok loopt van de herfst- tot de kerstvakantie. Hier is het thema 'verstilling en verdieping, passend bij het seizoen.

Over de blokken in 2020 later meer.

Activiteitenblok 19-20-1 van Zomer- tot herfstvakantie
Er staat weer een gevariëerd aanbod op de rails voor dit blok.

Op vrijdag 30 augustus verschijnt de Activiteitenladder.
Vanaf dat moment kunt u (uw kinderen) inschrijven.
De eerste activiteiten gaan van start in de vierde week van het schooljaar, vanaf maandag 16 september.


ACHTERGROND: over de werkwijze

Kwaliteit voorop
De activiteiten verschillen van inhoud en locatie, van lengte van de serie en van duur per keer.
Het leidend uitgangspunt - binnen de gegeven mogelijkheden - daarbij is steeds dat deze variaties worden bepaald door het streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van het aanbod.

Ouders als aanbieders
Een deel van de aanbieders bestaat welbewust uit - in hun vak bekwame - ouders van kinderen op de Vrijeschool/opvang. Dit draagt bij aan de betrokkenheid van de school/opvang-gemeenschap als geheel.

Aankondiging van de activiteiten
De activiteiten worden weer op de bekende manieren aangekondigd, door middel van:
- de Activiteitenladder (met link naar de website)
- een pagina per activiteit op de website van de Vrijeschool
- de prikborden in Vrijeschool, Lichtvleugel en Lentemorgen
- mijn Kort Nieuws in de Schoolberichten
- mijn informatierondje langs de klassen (vanaf de klassen 1)
- mijn aanwezigheid op de schoolpleinen met de Mobiele Informatiebalie op dinsdag- en donderdagochtend.

Spelregels inschrijven en betalen
Hieronder nog even de belangrijkste spelregels.
Voor de volledige informatie over inschrijven en betalen zie de betreffende pagina. Daar zijn ook de inschrijfformulieren te vinden.
- Inschrijven kan pas vanaf de aangegeven datum, ook als de informatie al eerder beschikbaar is.
- Wie het eerst komt én op tijd heeft betaald gaat voor.
- Het peilmoment voor tijdige betaling is steeds de donderdag voor aanvang van de betreffende activiteit.
- Betaling kan alleen nog per bankoverschrijving.

Wijziging overzichtspagina website
De overzichtspagina van de website gaat er iets anders uitzien.
De indeling in doelgroepen is losgelaten.
In elk item vindt u nu eerst de naam van de activiteit, en daaronder pas de doelgroep.
De volgorde van de items is nog wel gerangschikt op de leeftijd van de doelgroepen.
Op de site staan al enkele activiteiten op deze nieuwe manier gepresenteerd.

Hartelijke groet,

Gérard Pillen
activiteitencoördinator

 

Logo_bredevrijeschool_highres_ls