Cursus ‘Vaardig in Opvoeden’

VAARDIG IN OPVOEDEN

Opvoeding als ontwikkelingsweg
Invoelend luisteren

Een cursus door Carien Huijzer

Over opvoeden
In deze cursus wordt opvoeden gezien als een ontwikkelingsweg voor volwassenen.
Bij het opvoeden rijzen bij elke leeftijdsfase nieuwe vragen. Wat te doen als het kind alles zelf wil doen, terwijl je haast hebt of als het driftig wordt? Hoe reageer je als kinderen ruzie hebben? Als kinderen niet willen slapen? Als ze niets aan je vertellen, terwijl er wel wat aan de hand is? Hoe geef ik grenzen aan die serieus worden genomen? Hoe ga ik om met een partner met een andere opvoedingsvisie?  Hoe ga ik om met mijn emoties? Enzovoort.

Plezier hebben in de opvoeding staat voorop in deze cursus.

Over de cursus
In deze cursusbijeenkomsten werken we vanuit de reflectie op de eigen situatie, aan de hand van ingebrachte ervaringen en vragen. Van daaruit kunnen we ingaan op de bijbehorende theorie, oefening en training van communicatieve vaardigheden.
Hierbij kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • de verschillende leeftijdsfasen
  • het inleven in kinderen
  • het aangeven van grenzen
  • het omgaan met conflicten
  • de eigen ongewenste blokkades en patronen
  • omgaan met opvoeders met een andere visie

De deelnemers krijgen een uitgebreide handleiding waarin de communicatieve vaardigheden staan beschreven met oefeningen.

Carien Huijzer is moeder van 4 kinderen en geeft sinds 1992 communicatiecursussen en trainingen aan ouders, leraren en kinderen, voor scholen en voor teams in organisaties. Daarnaast geeft ze individuele begeleiding, relatietherapie en begeleiding bij conflicten.

Praktische informatie

Organisatie:
Vrije Peuterspeelzalen Almere

Kosten:
De cursus bestaat uit 5 avonden en kost € 75  inclusief materiaal.

Tijd en plaats:
Van 20.00 uur tot 22.15 uur
OBS Viviane, Musicalstraat 26

Data:
21 januari
11 en 25 maart
8 en 15 april

Opgave:
bij info@christoffeltje.nl

Betaling:
graag voor aanvang cursus op rek. NL07INGB0003458720
t.n.v.  C.B. van der Werff.
o.v.v. cursus Almere, najaar 2018
(graag met voornaam).

Logo_bredevrijeschool_highres_ls