De Timmerwerkplaats

Van de activiteitencoördinator

Beste ouders,

Ook in dit vijfde en laatste activiteitenblok van dit schooljaar gaat Thijs verder met zijn Timmerwerkplaats.

Wijziging: terug naar de woensdag!
De Werkplaats was dit blok gepland op de donderdag van 15.00 tot 16.00 uur. Dat blijkt niet handig, met name voor kleuters, die dan de tijd van 13.15 tot 15.00 uur moeten overbruggen.
Daarom hebben webesloten om terug te gaan naar de woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur!

Ouderhulp gevraagd
Omdat er de laatste tijd veel jonge kinderen aan meedoen willen we graag de assistentie van één ouder. Wie komt Thijs helpen?
Aanmelden graag bij mij via bscoordinator@vrijeschool-almere.nl.

.Praktische informatie

Activiteitenperiode van mei- tot zomervakantie

Naam:          De Timmerwerkplaats

Wat:              Kennismaken met gereedschappen en technieken, bouwen vanuit basistechnieken

Voor:             Kleuters en klas 1 t/m klas 6

Door:             Juist Hout | Thijs Kommers

Hoe vaak:      Serie van 7 keer

Wanneer:      Op de woensdagen 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni en 3 juli

Hoe laat:        Van 13.30 tot 14.00 uur

Waar:            Vrijeschool Almere | Handenarbeidlokaal

Prijs:              € 49 voor de hele serie, inclusief materiaal

Inschrijven:   Bij de activiteitencoördinator d.m.v. het inschrijfformulier.
Zie pagina ‘Algemene informatie Bredeschool activiteiten’. Inschrijving is pas definitief na betaling.
Bij over-intekening geldt: wie betaald heeft vóór 16 mei gaat voor.

Betalen:        Bij de activiteitencoördinator d.m.v. overmaking op Rekening NL46 TRIO 0391 1233 86 van Brede Vrijeschool Almere onder vermelding van naam en projectcode of contant aan de Mobiele Informatiebalie.

Projectcode:  18-19-5-TIMMEREN

Overig: Minimaal 7, maximaal 10 deelnemende kinderen
De kleuters worden in hun klas opgehaald, de 1e klassers bij de leerkracht aan de voordeur.
De andere kinderen gaan zelfstandig naar boven en wachten voor de deur tot Thijs er is.


Over de workshop
In 'De Timmerwerkplaats' komen de basistechnieken van de timmerman aan bod. Aangepast aan de leeftijd van de deelnemers en met technische uitleg van een bevlogen vakman.
Het doel van de workshop is dat de kinderen het ambachtelijk timmeren onder de knie te krijgen. Afhankelijk van het niveau van de kinderen en de duur van de workshop komen een of meer van de volgende stappen aan bod.

Kleuters
Voor de kleuters is de workshop een eerste kennismaking met de gereedschappen uit de timmerwerkplaats. Bij hen is het doel dan ook niet primair om een werkstuk te maken, maar om naar hartelust te hameren, zagen, schuren en met behulp van Thijs uit te vinden hoe deze gereedschappen werken en waarvoor ze zijn.

Klas 1, en 2 en 3
Stap 1
Nieuwkomers beginnen met vrij timmeren.
Hier gaat het om het verkennen van het materiaal en het oefenen in het 'spijkeren' en zagen.

Stap 2
In deze stap maken ze een houten gereedschapskist. Hierbij komen naast timmeren en schuren ook meten en zagen aan bod.

Stap 3
Nog iets ingewikkelder om te maken is de spijkerbak voor onder de gereedschapskist.
Wie deze stap goed heeft afgerond beheerst de basisbeginselen van het timmeren én heeft een mooi stuk gereedschap (kist en bak) voor zijn verdere timmercarrière.

Stap 4
Kinderen die bovenstaande stappen hebben doorlopen, komen met eigen ideeën voor een nieuw timmerproject en voeren dit uit onder begeleiding van Thijs.

Klas 4, 5 en 6

De kinderen die nog geen eigen timmerkist hebben, doorlopen eerst de stappen 2 en 3. Daarna komen ook zij met een eigen plan voor een te maken timmerwerkstuk waaraan zij zelfstandig mogen werken. Thijs ondersteunt hen waar dat gewenst en nodig is.

Over de workshopleider
Op mijn achtste wist ik al dat ik timmerman wilde worden. En mijn liefde voor dit vak is alleen maar gegroeid. Ik heb zelf na de Vrije School in Amsterdam het Hout en Meubileringscollege doorlopen. Na een tijdje gewerkt te hebben, ben ik teruggegaan naar school; ik wilde nog meer leren over timmeren en heb toen verschillende opleidingen gedaan, waaronder die voor restauratietimmerman. Inmiddels ben ik alweer jaren werkzaam als meubelmaker en timmerman. Met mijn zoon (7) timmer ik vanaf dat hij een hamer en een zaag  kan vasthouden. Dat ik nu aan de slag kan met een hele groep enthousiaste timmerlieden is voor mij zowel een manier om een bijdrage te leveren aan school, als een mogelijkheid om misschien wat zaadjes te planten voor de toekomst van het timmervak.

Logo_bredevrijeschool_highres_ls