De trampolinespringers

Van de activiteitencoördinator
Op nadrukkelijk verzoek van enkele leerlingen terug in het aanbod: trampolinesspringen.
Het is me opnieuw gelukt, deze activiteit te organiseren, maar ook nu weer op een paar voorwaarden:
- Om het betaalbaar te houden moet er een groep van teminste 15 kinderen meedoen (die mogen ook - net als altijd trouwens - ook van andere scholen komen).
- Voor de begeleiding van deze groep zijn één, of liever twee ouders/vrijwilligers nodig. Graag aanmelden via 06 2890 5955.

Over de activiteit
Je bent een uur in de springhal. De helft van de tijd krijg je les van een trainer van Jumping Jack, de andere helft van de tijd mag je 'vrij springen', waarbij je ook kunt kiezen voor een partijtje trefbal op het daarvoor bestemde veld. De groep wordt in tweeën gedeeld, eerst krijgt de ene helft les en springt de andere helft vrij, daarna is het andersom.

Kleding, sokken en sieraden
* Trek gemakkelijke kleding aan.

* Draag geen sieraden zoals kettinkjes, oorbellen of armbanden.

* Er zijn speciale springsokken beschikbaar, die krijg je van de springhal, ze zijn bij de prijs inbegrepen.

Naar en van Jumping Jack
* We mogen springen van 14.00 tot 15.00 uur. De tijd daarvoor is voor reis en omkleden, zie ook hieronder.

* In principe gaan we op de fiets naar de springhal. Neem die dus mee op de betreffende dagen! In overleg met je ouders kan hiervan worden afgeweken.

* Op het inschrijfformulier moet door je ouders duidelijk worden aangegeven of je zelfstandig van school naar de springhal en van de springhal naar huis mag gaan.

* De meeste deelnemers mogen misschien zelfstandig naar de activiteit, maar omdat het hier om een andere locatie dan de Lierstraat gaat stel ik voor om daar toch samen naar toe te gaan. Verzamelen om uiterlijk 13.30 uur met de fiets op het schoolplein onder begeleiding van de ouder/vrijwilliger.

* Deelnemers die niet alleen naar huis mogen blijven onder begeleiding van de ouder-vrijwillige in de springhal tot ze daar worden opgehaald.


Praktische informatie

Activiteitenperiode van kerst- tot voorjaarsvakantie

Naam:          De Trampolinespringers

Wat:              Een half uur les in ‘tricks en skills’ en een half uur vrij springen in de hal of de trefbalzaal

Voor:             Klas 4, 5 en 6 (groep 6, 7 en 8)

Door:             Een trainer van Jumping Jack + een ouder/vrijwilliger van Vrijeschool Almere

Hoe vaak:      Serie van 4 keer

Wanneer:      Op woensdag 16 - 23 - 30 januari en 13 februari
Dus niet op 6 februari!

Hoe laat:        Van 14.00 tot 15.00 uur

Waar:            Jumping Jack Trampolinehal, Koninginneweg 1

Prijs:              € 36 voor de hele serie, inclusief anti-slipsokkken

Inschrijven:   Bij de activiteitencoördinator d.m.v. het inschrijfformulier.
Zie pagina ‘Algemene informatie Bredeschool activiteiten’. Inschrijving is pas definitief na betaling.
Bij over-intekening geldt: wie betaald heeft vóór 10 januari gaat voor.

Betalen:        Bij de activiteitencoördinator d.m.v. overmaking op Rekening NL46 TRIO 0391 1233 86 van Brede Vrijeschool Almere onder vermelding van naam en projectcode of contant aan de Mobiele Informatiebalie.

Projectcode:  18-19-3-springen

Overig:          - Minimaal 15 en maximaal 25 deelnemende kinderen
- De activiteit gaat alleen door als er per keer tenminste één ouder/vrijwilliger mee gaat als begeleider! Aanmelden bij Gérard: 06 2890 5955.

Logo_bredevrijeschool_highres_ls