Flashmobs… maar dan anders!

 

Over de activiteit
Beste kinderen, beste ouders,

Jullie kennen me als de activiteitencoördinator van Brede Vrijeschool Almere. Maar deze keer ben ik óók de aanbieder van een activiteit: ‘Flashmobs… maar dan anders’.

Wat is een flashmob?
Een flashmob (Nederlands: ‘flitsmeute’) is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt.
Die openbare plek is vaak een winkelcentrum.
In veel flashmobs wordt gedanst, maar het kan ook iets anders zijn.
Een van de eerste in Nederland was die in Rotterdam op 9 augustus 2003. Enkele tientallen deelnemers staken plotseling een paraplu op en hielden die twee minuten hoog, ook al viel er geen druppel regen.
In deze workshop gaan we dat ook doen: ‘gewone dingen bijzonder maken voor een ‘publiek’ dat van niks weet’.

Iets gewoons bijzonder maken
Iets gewoons bijzonder maken kan op heel verschillende manieren.
- Door het op een ongebruikelijke plek te doen. Bijvoorbeeld tanden poetsen op straat.
- Door iets dat je meestal alleen doet nu met een hele groep te doen: allemaal tegelijk, of bijvoorbeeld als een kettingreactie.
- Door iets heel langzaam of juist heel snel te doen.
- en zo zijn er nog wel meer manieren te bedenken.

Wat gaan we doen
We gaan werken vanuit verschillende invalshoeken en inspiratiebronnen: komisch, kritisch en esthetisch.
* Komisch: deze flashmobs zijn vooral grappig. Bijvoorbeeld: we gaan tandenpoetsen op straat.
* Kritisch: deze flashmobs maken het (toevallige) publiek ergens van bewust. Bijvoorbeeld: we maken een flashmob van het opruimen van zwerfvuil op straat.
* Esthetisch: dit gaat over ‘schoonheid’. Bijvoorbeeld: we maken kijkers bewust van de cirkels op het stadhuisplein, of we lopen een mooie vorm, zoals de ‘spiraal’ uit de euritmieles.
Samen bedenken we een aantal flashmobs, gaan ze oefenen en uitproberen en kiezen de besten voor de ‘uitvoering’ op de laatste dag.

Planning
We gaan vier keer anderhalf uur aan de slag.
De eerste keer gaan we oefenen met manieren om dingen ‘bijzonder te maken’.
De tweede en derde keer gaan we oefenen en misschien al een kijkje nemen in de stad.
De vierde keer gaan we de flashmobs uitvoeren en het publiek verrassen.

Ouderhulp nodig
Als we de stad in gaan dus in elk geval de laatste keer is er een ouder nodig die mee gaat om de groep te begeleiden.
Wie gaat er mee?!

Ik kijk uit naar je inschrijving!

Gérard

 

Over de aanbieder
Gérard Pillen volgde begin jaren ’80 de opleiding tot mimespeler en mimedocent ‘moderne mime’ aan de Mimeopleiding van (toen) de Amsterdamse Theaterschool.
Al tijdens zijn opleiding begon hij onder zijn eigen naam met het maken van voorstellingen voor peuters.

In 2002 vestigde hij zich in Almere en ging met enkele anderen samen verder als Jeudtheater Het Blauwe Huis, dat tot 2011 voorstellingen maakte voor peuters en kleuters op basis van bekende kinderboeken.


Praktische informatie

Activiteitenperiode van mei- tot zomervakantie

Naam:          Flashmobs… maar dan anders!

Wat:              Van gewone dingen iets bijzonders maken voor een publiek dat (nog) van niks weet

Voor:             klas 4, 5 en 6 (groep 6, 7 en 8)

Door:             Gérard Pillen Theatermaker | Gérard Pillen

Hoe vaak:      Serie van 4 keer

Wanneer:      Op de donderdagmiddagen 23 mei en 6, 13 en 20 juni

Hoe laat:        Van 15.00 tot 16.30 uur

Waar:            De Lichtvleugel | Grote middenruimte
De laatste keer: in het winkelcentrum!

Prijs:              € 24 voor de hele serie

Inschrijven:   Bij de activiteitencoördinator d.m.v. het inschrijfformulier.
Zie pagina ‘Algemene informatie Bredeschool activiteiten’. Inschrijving is pas definitief na betaling.
Bij over-intekening geldt: wie betaald heeft vóór 16 mei gaat voor.

Betalen:        Bij de activiteitencoördinator d.m.v. overmaking op Rekening NL46 TRIO 0391 1233 86 van Brede Vrijeschool Almere onder vermelding van naam en projectcode of contant aan de Mobiele Informatiebalie.

Projectcode:  18-19-5-FLASHMOB

Overig:          - Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers
- Voor deze activiteit is bij de laatste keer (flashmobben in het winkelcentum) een hulpouder nodig, aanmelden bij Gérard, bscoordinator@vrijeschool-almere.nl of 06 2890 5955

Informatie volgt in de loop van donderdag 18 april.

Logo_bredevrijeschool_highres_ls