Lekker gooien met frisbee en darts!

Van de activiteitencoördinator

Stand van zaken op 5 maart:

Beste ouders,
Er zijn helaas nog steeds maar vijf aanmeldingen (plus een kleuter waarvan ik nog niet weet of die mag meedoen).
Dat is bij lange na niet de twaalf die Tim Tier als minimum heeft gesteld.
Jammer genoeg moet het eerste deel van dit combi-aanbod, het frisbeeën, dus vervallen.

Wellicht stelt Henk de Vries voor het onderdeel darten een lager minimum aantal, en/of zijn er alsnog een aantal kinderen geïnteresseerd. Dat onderdeel staat pas gepland vanaf 10 april.

Begeleiding door ouders
Deze activiteit kan doorgaan als er elke week één ouder als begeleider optreedt (dit hoeft niet dezelfde ouder te zijn), met als taken:

- de kinderen opvangen en naar de gymzaal brengen
- bij de les zijn ter ondersteuning van de vakleerkracht en voor calamiteiten
- zo nodig – indien van toepassing - na afloop kinderen naar BSO De Lentemorgen brengen
Aanmelden als begeleider: via bscoordinator@vrijeschool-almere.nl.
Dank alvast!

Gérard Pillen


Over de activiteit

In deze activiteiten ga je je met twee werpsporten (gooien klinkt eigenlijk een beetje te nonchalant!) bezig houden: frisbee en darts.

Eerst krijg je van Tim twee weken les in de kunst van het frisbeeën. VERVALLEN!

Daarna ben je drie weken vrij. Misschien bedenk je voor die weken zelf wel iets om mee te leren gooien. 🙂

En vervolgens krijg je van Henk drie weken les in darten.

Het leren van de techniek en het plezier in het samen spelen staan voorop, maar er zal vast ook wel een wedstrijdje plaatsvinden.
Het is tenslotte een sport!

Over de aanbieders

Tim Tier en Henk de Vries zijn 'combinatiefunctionarissen', professioneel opgeleide sportlieden die in opdracht van de gemeente het sporten in Almere promoten en mogelijk maken.
De gemeente vindt dit zo belangrijk dat zij deze mensen betaalt, daarom is de activiteit gratis voor deelnemers.


Praktische informatie

Activiteitenperiode van voorjaars- tot meivakantie

Naam: Lekker gooien met frisbee en darts!

Wat:              Leer hoe je moet gooien en geniet van het spel

Voor:             klas 1, 2 en 3 (groep 3, 4 en 5)

Door:             Heel Almere in Beweging! | Tim Tier (frisbee) en Henk de Vries (darts)

Hoe vaak:      Serie van 2 keer frisbee, drie weken pauze en daarna 3 x darts

Wanneer:      frisbee op woensdag 6 en 13 maart, darts op woensdag 10, 17 en 24 april

Hoe laat:       Van 13.30 tot 14.30 uur

Waar:            Gymzaal Luitstraat 7

Prijs:             Gratis, deze activiteit wordt gesubsidieerd door de gemeente

Inschrijven:   Bij de activiteitencoördinator d.m.v. het inschrijfformulier. Zie pagina ‘Algemene informatie Bredeschool activiteiten’. Inschrijving is pas definitief na betaling. Bij over-intekening geldt: wie betaald heeft vóór 28 februari gaat voor.

Betalen:         Niet van toepassing

Projectcode: 18-19-4-GOOIEN

Overig:
Minimaal 12 en maximaal 24 deelnemers
Ook al is het gratis: wel afmelden bij verhindering!
Kinderen na afloop ophalen bij de gymzaal.

 

 

Logo_bredevrijeschool_highres_ls