Toelichting op mijn vertrek als activiteitencoördinator

Almere, 6 september 2019

Beste betrokkenen bij de buitenschoolse activiteiten van Brede Vrijeschool Almere,

Zoals de Vrijeschool jullie vandaag heeft laten weten ga ik per 1 oktober stoppen met mijn werk als activiteitencoördinator. Hierbij een toelichting op mijn besluit.

  •  Ik kijk met plezier terug op de afgelopen zes schooljaren waarin ik stapsgewijs het naschoolse activiteitenaanbod heb opgebouwd tot wat het nu is. Ik ben trots op wat ik heb neergezet en ben blij dat ik daarmee een waardevolle buitenschoolse dimensie heb kunnen toevoegen aan alles wat de Vrijeschool binnenschools aan moois te bieden heeft.
    Toch heb ik besloten, met dit werk te stoppen. Na zes jaar is het nog steeds leuk, maar er is ook (deels) een routine ontstaan die ik minder aantrekkelijk vind.
  • Uitgangspunt bij mijn werk is spelen (passie), leren (ontwikkelen) en werken (verdienen) zoveel mogelijk te combineren. Daarbij zijn passie en uitdaging steeds leidend, en dat is ook nu weer het geval.
    Vrij plotseling ontstond begin augustus de mogelijkheid voor een nieuwe balans tussen spelen, leren en werken te kiezen, waardoor het mogelijk werd, meer tijd vrij te maken voor mijn (nieuwe) passies.* Trouw aan mijn uitgangspunt heb ik daar dan ook voor gekozen.
  • Ik neem afscheid met een dubbel gevoel, want ik heb vaak en veel genoten, met name van de vele persoonlijke contacten met kinderen en volwassenen.
    Ik dank jullie daar hartelijk voor en wens de Brede Vrijeschool en iedereen die daarbij betrokken is alle goeds voor een mooi vervolg.

Met hartelijke groet,

Gérard Pillen
activiteitencoördinator

 

 

* Er is een nieuwe passie ontstaan waaraan ik meer tijd en energie zou willen besteden dan nu mogelijk is. Ik ben de afgelopen twee jaren betrokken geraakt bij de ontwikkelingen rond het werk van onze euritmiedocent Jiri Brummans in der richting van ‘euritmisch bewegingsonderwijs’.
Er liggen enthousiaste plannen om de diverse activiteiten van dit initiatief (zoals een scholingstraject, een werkplaats en een workshopaanbod) onder de noemer ‘Dynameïs’ verder te stroomlijnen en professionaliseren. Een uitdaging waarvoor ik me de komende tijd graag sterk wil maken. (De website is in de maak.)

Ook krijg ik weer meer tijd voor een andere passie: de jaarlijkse openbare herdenkingsavond Namen Blijven, voor nabestaanden van overleden mensen en dieren (www.namenblijven.nl).

Logo_bredevrijeschool_highres_ls