Vacatures Activiteiten-zonder-aanbieder

Beste geïnteresseerde,

Van harte welkom op deze vacaturepagina.

Inleiding
De meeste naschoolse activiteiten voor kinderen die ik als activiteitencoördinator organiseer worden verzord door een aanbieder: iemand met een beroep of een passie die het leuk vindt om kinderen na de verplichte schooltijd extra 'leeringhe ende vermaeck' te bieden in het vakgebied waarin ze goed zijn.

Het komt echter ook geregeld voor dat ik leuke activiteiten tegenkom die zelf geen begeleider 'meebrengen'. Als coördinator heb ik niet de tijd om deze activiteiten zelf te begeleiden.
Daarom ben ik op zoek naar ouders of anderen die het leuk vinden om zo'n activiteit te begeleiden.

Hieronder staan een aantal van die activiteiten.
Kijk eens rustig of er iets van uw gading bij is en zo ja, laat het me weten. Op het moment dat we een 'match' hebben en we het over de voorwaarden eens zijn nemen we het aanbod op in een volgend activiteitenblok.

Uitgangspunten
Eerst, ter informatie, een aantaluitgangspunten die ik hanteer voor het bepalen van het aanbod.

Doel van de activiteiten
De activiteiten passen bij de pedagogische visie van het Vrijeschool onderwijs en bieden een aanvulling op, en/of een verbreding of verdieping van het binnenschoolse aanbod.

Kwaliteit voorop
De duur van de serie en de lengte per keer van een activiteit hangen af van wat wenselijk is voor een optimale kwaliteit.

Voldoende inschrijvingen
Net als bij mijn andere activiteiten geldt: we bieden aan met een minimum aantal benodigde inschrijvingen. Halen we dat minimum dan gaat de activiteit door, halen we het niet dan vervalt het aanbod.

Vacatures 'Activiteiten zonder begeleider'
De activiteiten die ik in de loop van schooljaar 2018-2019 zou willen aanbieden zijn op dit moment onder meer (de lijst wordt steeds geactualiseerd):

- 'De Roefelroute'
Snuffelen en meewerken in een echt bedrijf

binnenkort meer informatie

'Denk eens na!'
Denken én doen aan de hand van Het ONwijs Grote Filosifie Doeboek

binnenkort meer informatie

- 'Smakelijke kruipers'
Koken met insecten als belangrijk ingrediënt

binnenkort meer informatie

- '..........???..........'

 

Wij vragen
- Sympathie voor de pedagogische uitgangspunten van het Vrijeschoolonderwijs

- Belangstelling op het vakgebied van de betreffende activiteit

- Plezier in en geduld en ervaring met het begeleiden van een groep kinderen in de basisschoolleeftijd

- Afspraak is afspraak

- Het risico willen lopen dat de activiteit niet doorgaat wegens te weinig inschrijvingen.

- Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen (aan te vragen via de Brede Vrijeschool, kosten voor de Brede Vrijeschool)

- We houden van actieve, betrokken (groot)ouders, daarom genieten zij de voorkeur.

Wij bieden
- Een enthousiaste groep kinderen, want ze kiezen zelf om aan de activiteit mee te doen.

- Een zorgvuldige organisatie van de activiteit door de activiteitencoördinator.

- Duidelijke afspraken door middel van een overeenkomst.

- Vergoeding van voorgeschoten materiaalkosten tot een vooraf afgesproken maximum en tegen overleggen van aankoopbonnen.

- Desgewenst in overleg een vergoeding in de vorm van een vrijwilligersvergoeding + reiskostenvergoeding,  of een honorarium inclusief reiskosten en z.n. btw (ZZP of verloning).

Informatie
Meer informatie bij Gérard Pillen
activiteitencoördonator Brede Vrijeschool Almere
bscoordinator@vrijeschool-almere.nl of 06 2890 5955

 

 

Logo_bredevrijeschool_highres_ls