Vacatures Ouderwerkgroepen

 

Beste ouders,

Inleiding
We verwachten ook dit jaar weer uitnodigingen voor een flink aantal sporttoernooien.
Deels voor individuele sporten, waarop de kinderen zelf kunnen intekenen en hun (eventuele) begleiding zelf kunnen regelen.
En deels voor teamsporten, en voor de begeleiding daarvan zijn steeds een of enkele ouders nodig.
Om hiervoor op tijd ouders te vinden hebben we in de activiteitenladder de te verwachten toernooien al opgenomen.

Vacatures
Lijkt het u leuk om - te zijner tijd - een groepje kinderen te begeleiden, en/of vooraf  een training te geven?
Kijk dan nu alvast eens op de betreffende pagina's. 

Achtergrondinformatie
Vrijeschool Almere drijft voor een niet onbelangrijk belangrijk deel op de inzet van ouders, zeker waar het activiteiten betreft die niet tot het directe lesprogramma behoren. Al die extra activiteiten dragen er aan bij dat onze (Brede)school een plek is waar je met hoofd, hart én handen leert, en waar je deel bent van een gemeenschap.

Als activiteitencoördinator van de Brede Vrijeschool coördineer ik onder meer de inzet van ouders bij een aantal buitenschoolse activiteiten, veelal georganiseerd door Ouderwerkgroepen.
De bekendste voorbeelden: de Herfstmarkt en de Avond4Daagse.
Andere voorbeelden: Ouderwergroepen rond verbindende (Diversiteit), Kunstzinnige (Schoolkoor) en Sportieve activiteiten (Sporttoernooien).

Ik verzorg met name de publiciteit van deze groepen. In de activiteitenladder op deze Brede Vrijeschool-wegpagina's vindt u dan ook per activiteit een pagina met informatie.

 

 

 

 

 

 

 

Logo_bredevrijeschool_highres_ls