Workshop Euritmieverhalen

Over de activiteit
Wilt u zelf eens ervaren wat een kind in de kleuter- of 1e klassen in de euritmielessen bij Jiri meemaakt?
Dat kan nu!

In deze workshop vertelt Jiri per avond twee verhalen, begeleid door een van zijn vaste harpistes,
precies zoals hij dat in zijn lessen doet.
Als deelnemers leeft en beweegt u mee,
precies zoals de kinderen dat in de lessen doen.
Vervolgens geeft Jiri een toelichting
op het hoe en waarom van deze verhalen:
op het ontstaan, op de euritmische kwaliteit
en op het effect op de kinderen.
Tot slot beantwoordt hij vragen.

Over de aanbieder
Jiri Brummans is vakleerkracht euritmie, onder meer aan Vrijeschool Almere. Hij ontwikkelde in zijn 20-jarige loopbaan een eigen methodiek waarin hij de principes van de euritmie vertaalde naar aanspekende hedendaagse werkvormen.

De Christoffel Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van Pedagogische Euritmie en Muzikaal Bewegingsonderwijs in de breedste zin van het woord , met een focus op de methodiek van Jiri Brummans.
Zij doet dit onder meer door het aanbieden van Workshops, Cursussen en Trainingen en het verkopen van Euritmieschoenen en CD’s met Euritmieverhalen.

Praktische gegevens

  • Data: dinsdag 8 en 22 januari 2019
  • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  • Locatie: Brede Vrijeschool Almere, Lierstraat 7, 1312 JZ Almere
  • Kosten: € 25 voor beide lessen samen
  • Aanmelden: bij de projectleider van de Christoffel  Stichting, p/a ghcpillen@kpnmail.nl, 06 2890 5955
  • Betalen: door overmaking op rekening NL83 TRIO 0197 6748 44 t.n.v. Christoffel Stichting o.v.v. Euritmieverhalen Almere.
Logo_bredevrijeschool_highres_ls