MR Leden

De MR kent twee soorten vergaderingen; een MR vergadering waarbij er wordt overlegd en discussie is, zonder dat er iemand van het bevoegd gezag bij aanwezig is. Dit is het moment van vrije uitwisseling van argumenten. En er is een overleg vergadering waarbij er informatie kan worden ingewonnen bij het bevoegd gezag naar aanleiding van ingezonden stukken en voorstellen. Deze twee vergaderingen kunnen na elkaar plaatsvinden.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Agenda MR VSA 20-09-2023

Jaarkalender MR 2023-2024