filler-hero2

Informatie over de activiteiten:

Voor informatie over de activiteiten: kijk in het activiteteitenoverzicht hieronder.
Als u op de titel van een activiteit klikt komt u op de betreffende pagina.
Of bel Gérard Pillen op dinsdag of donderdag: 06 2890 5955. 

Inschrijven kinderen:
Dit doet u door het inschrijfformulier af te geven aan de ‘mobiele infobalie’ op dinsdag- en donderdagochtenden, of door het te mailen naar bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl.
Het inschrijfformulier is te vinden onderaan deze informatiepagina ( de versie in .docx kunt u online invullen, de versie in .pdf kunt u printen en handmatig invullen. U kunt het formulier ook afhalen aan de mobiele informatiebalie.

Inschrijven volwassenen:
Bij de aanbieders, zie de betreffende pagina's.

Betalen van activiteiten voor kinderen:
Dit is afhankelijk van de activiteit, zie de betreffende pagina.
In de meeste gevallen is dit bij de activiteitencoördinator:
* Bij voorkeur  door overschrijving op rekening NL46 TRIO 0391 1233 86 t.n.v. Brede Vrijeschool Almere.
Bij betaling graag per activiteit de naam van de deelnemer en de projectcode vermelden, zie hiervoor de betreffende pagina in het overzicht hieronder.
* Contant aan de informatiebalie (PIN-betaling is niet meer mogelijk).

Betalen voor volwassenenactiviteiten:
Rechtstreeks aan de aanbieders, zie de betreffende pagina's.

Activiteiten te duur:
Minder draagkrachtige ouders, voor wie de deelnamekosten aan Brede Vrijeschool activiteiten te hoog zijn, kunnen contact opnemen met de coördinator.

Locaties:
De activiteiten vinden doorgaans plaats in een gebouw van één van de partnerorganisaties van Brede Vrijeschool Almere:
* Vrijeschool Raphaël, Lierstraat 7
* De Lentemorgen, Lierstraat 11
* De Lichtvleugel, Lierstraat 1.

Andere locaties zijn onder meer:
* Cultureel Centrum de Glasbak
* de gymzaal van het Nautilus College
* de gymzaal aan de Luitstraat 7
* of een buitenlocatie in de buurt.

Kijk voor de juiste locatie op de pagina van de betreffende activiteit.

Verzamelen voor aanvang:
*  kleuters van Vrijeschool Almere worden opgehaald in de klas.
* Kinderen van klas 1 worden overgedragen door hun juf of meester in de klas of bij de voordeur.
* Kinderen van klas 2 t/m 6 en kinderen van andere scholen verzamelen op het plein bij de voordeur van de Vrijeschool. In overleg kan worden afgesproken dat zij rechtstreeks naar de activiteit gaan.
Ouders geven op het inschrijfformulier aan of hun kinderen zelfstandig naar een activiteit mogen gaan en of hun kinderen na afloop zelfstandig naar huis of de BSO mogen gaan.

Algemene voorwaarden :
Zie hiervoor de achterzijde van het inschrijfformulier.

Inschrijfformulieren:
Het .PDF-formulier printen, invullen en afgeven aan Gérard.
* Het .DOCX-formulier opslaan, op de computer invullen, en mailen naar bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl.

Deelnemers - DOCX Inschrijfformulier algemeen voor activiteiten ihkv Brede Vrijeschool

Deelnemers - PDF Inschrijfformulier algemeen voor activiteiten ihkv Brede Vrijeschool

Logo_bredevrijeschool_highres_ls

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner