filler-hero2

INFORMATIE
Informatie over de activiteiten:
Voor informatie over de activiteiten: kijk in het activiteitenoverzicht hieronder.
Als u op de titel van een activiteit klikt komt u op de betreffende pagina.
Vragen? Mail de activiteitencoördinator;
bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl


INSCHRIJVEN
Inschrijven voor activitei
ten voor kinderen:
Dit doet u door het inschrijfformulier in te leveren in de witte brievenbus in de hal van het Raphaelgebouw, of door het te mailen naar bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl.
Het inschrijfformulier is te vinden onderaan deze informatiepagina (de versie in .docx kunt u online invullen, de versie in .pdf kunt u printen en handmatig invullen. U kunt het formulier ook afhalen aan de Mobiele Informatiebalie.
Let op: inschrijving is pas definitief na betaling. Betalingen moet uiterlijk binnen zijn op de woensdag vóór de week waarin de activiteit start. 

Inschrijven voor activiteiten voor volwassenen:
Bij de aanbieders, zie de betreffende pagina's.


BETALEN
Betalen van activiteiten voor kinderen
:
Dit is afhankelijk van de activiteit, zie de betreffende pagina.
In de meeste gevallen is dit bij de activiteitencoördinator:
door overschrijving op rekening NL46 TRIO 0391 1233 86 t.n.v. Brede Vrijeschool Almere.
Bij betaling graag per activiteit de naam van de deelnemer en de projectcode vermelden, zie hiervoor de betreffende pagina in het overzicht hieronder.
NB Contant of per PIN betalen is niet meer mogelijk.

Betalen voor volwassenenactiviteiten:
Rechtstreeks aan de aanbieders, zie de betreffende pagina's.

Activiteiten te duur:
Minder draagkrachtige ouders, voor wie de gevraagde bijdrage aan Brede Vrijeschool activiteiten voor kinderen te hoog is, kunnen contact opnemen met de activiteitencoördinator.


LOCATIES
De activiteiten vinden doorgaans plaats in een gebouw van één van de partnerorganisaties van Brede Vrijeschool Almere:
* Vrijeschool Raphaël, Lierstraat 7
* De Lentemorgen, Lierstraat 11
* De Lichtvleugel, Lierstraat 1.

Andere locaties zijn onder meer:
* Cultureel Centrum de Glasbak
* de gymzaal van het Nautilus College
* de gymzaal aan de Luitstraat 7
* een (buiten)locatie in de buurt
* een (buiten)locatie in de stad

Kijk voor de juiste locatie op de pagina van de betreffende activiteit.


NAAR EN VAN DE ACTIVITEIT
Brede Vrijeschool:

Ouders geven op het inschrijfformulier aan of hun kinderen zelfstandig naar een activiteit mogen gaan en of hun kinderen na afloop zelfstandig naar huis of de BSO mogen gaan.

BSO:
Ouders geven zelf aan de BSO door dat, en wanneer hun kind aan een activiteit van Brede Vrijeschool Almere deelneemt.

Van Vrijeschool naar activiteit:
*  kleuters van Vrijeschool Almere worden opgehaald in de klas.

* Kinderen van klas 1 van Vrijeschool Almere worden overgedragen door hun juf of meester, in de klas of bij de voordeur.

* Kinderen van klas 2 t/m 6 van Vrijeschool Almere verzamelen de eerste keer van een activiteit op het plein bij de voordeur van de Vrijeschool en worden van daar naar de activiteit gebracht. De volgende keren gaan zijn zelfstandig naar de activiteit als deze in de Vrijeschool of de Lichtvleugel plaatsvindt. Is de activiteit op een andere locatie, dan wordt met de ouders afgesproken hoe dit de volgende keren gaat.

Van BSO de Lentemorgen naar de activiteit -  en terug naar BSO of door naar huis
Kinderen die van BSO de Lentemorgen naar een activiteit gaan worden daar opgehaald door de aanbieder van de activiteit en na afloop teruggebracht naar de BSO. Is dit niet mogelijk dan wordt met de ouders een oplossing gezocht.
(Door strengere regelgeving is het vanaf schooljaar 2018-2019 niet meer mogelijk dat de kinderen door de leiding van de BSO worden gebracht en opgehaald.)

Van andere school of BSO naar de activiteit - en terug naar BSO of door naar huis
* Kinderen van een andere school of BSO worden gebracht en gehaald, tenzij op het inschrijfformulier is aangegeven dat zij zelfstandig naar de activiteit en daarna naar huis of BSO mogen.


Algemene voorwaarden :
Zie hiervoor de achterzijde van het inschrijfformulier.

Inschrijfformulieren:
Het .PDF-formulier printen, invullen en afgeven.

* Het .DOCX-formulier opslaan, op de computer invullen, en mailen naar bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl.

Deelnemers - DOCX Inschrijfformulier algemeen voor activiteiten ihkv Brede Vrijeschool

Deelnemers - PDF Inschrijfformulier algemeen voor activiteiten ihkv Brede Vrijeschool

 

Logo_bredevrijeschool_highres_ls

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner